Kongsberg Satellite Services (KSAT) har inngått en kontrakt om leveranser av tjenester til neste generasjons værmeldingssatellitter som utvikles av den amerikanske romorganisasjonen NASA. Kontrakten dekker støtte til den japanske satellitten GCOM-W-1, og de amerikanske satellittene NPP og JPSS.

- En fjær i hatten at vi har fått denne kontrakten med NASA, sier administrerende direktør Rolf Skatteboe til Nordlys.no

- Og det viser at samarbeidet vi har hatt med NASA de 10 siste årene har gitt oss en god posisjon i organisasjonen. Vi er stolte over å kunne innfri krav om kvalitet, teknologiske løsninger og pålitelighet. Med dette som utgangspunkt kan vi skapte nye og spennende arbeidsplasser i Tromsø.

Styrker posisjonen

KSAT skal levere bakkestasjonstjenester fra selskapets stasjoner på Svalbard og i Antarktis. Systemene vil bli kontrollert fra selskapets hovedkontor i Tromsø. Kontrakten styrker selskapets posisjon som verdens ledende leverandør av tjenester knyttet til mottak av data fra og kontroll av satellitter i polare baner.

Kontrakten har en varighet på fem års og en verdi på ca. 132 millioner kroner.

- Rask nedlasting av data fra miljø- og værmeldingssatelitter på Svalbard og og Antarktis viser viktigheten av de tjenestene vi tilbyr, sier Rolf Skatteboe til Nordlys.no.

KSAT er kommersielt satellittsenter og eies 50 prosent av Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) og 50 prosent av Nærings og handelsdepartementet gjennom Norsk Romsenter Eiendom.

I 25 land

KSAT er lokalisert med hovedkontor i Tromsø og bakkestasjoner i Tromsø, Svalbard, Grimstad, Dubai, Sør Afrika, Singapore, Mauritius og Antarctica.

KSAT har ideell lokalisering for TT&C (Telemetri, Tracking & Control), støtte til oppskytning av satellitter, mottak av data og nær sanntid jordobservasjonstjenester. Kongsberg Gruppen leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart, og har rundt 6 700 medarbeidere i mer enn 25 land.

Driftsinntekter i 2011 var på 15,1 milliarder kroner.