Fylkesmann Svein Ludvigsen i Troms foretok den offisielle åpninga av landsdelens største vindpark. Til stede var både representanter fra Troms Kraft, danske Vestas som har levert vindmøllene, Karlsøy og Tromsø kommuner, samt flere andre gjester og samarbeidspartnere.

Gjestene ble møtt av Ringvassøy musikkorps som spilte opp til fest. Deretter ble det holdt taler, før fylkesmann Ludvigsen klippet over snora som offisielt åpnet vindparken.

– Når jeg etterpå skal gå ut og kutte bandet, vil dere se at vindmøllene allerede går. Da vet dere at jeg offisielt har åpnet Fakken vindmøllepark, sa Ludvigsen med sedvanlig humoristisk snert.

– Milepæl

Før det hadde både han og administrerende direktør Anna Maria Aursund i Troms Kraft karakterisert åpningen som en "historisk milepæl".

– Dagen i dag er en historisk milepæl, ikke bare for Troms Kraft, men også for våre eiere, Karlsøy kommune og landsdelen for øvrig, sa Aursund.

–Det er ikke hverdagskost at vi ser ingeniørkunst av ypperste klasse etablert i øyene utfor kysten i Troms. 10 års prosjektering og planlegging har realisert drømmen om å temme vinden, sa Ludvigsen, som trakk linjene tusen år tilbake i tid. Det har alltid blåst bra på Vannøya.

– De hadde kunnskap om energien som var lagret i vinden. Den brakte med seg driv i seilene og drivtømmer til brensel, påpekte Ludvigsen. Han skrøt av Troms Kraft, som har tatt på seg ansvaret med å realisere fylkets første og Nord-Norges største vindmøllepark.

– Fakken har ikke bare gitt oss rein energi, men har også fornyet kompetansen i et av landsdelens viktigste selskap, sa Ludvigsen om prosjektet som har kostet 750 millioner kroner.

Fakken II

Den kompetansen skal Troms Kraft benytte seg av på Fakken, men noe Fakken II er foreløpig ikke aktuelt, selv om varaordfører Frank Harry Ludvigsen i Karlsøy kommune gjerne så for seg en utvidelse av Fakken i sin tale.

– Det er kjent for de fleste at Troms Kraft har finansielle utfordringer. Med det i bunn tror jeg ikke vi skal foregripe hverken på pluss- eller minussiden når det gjelder ytterligere vindkraftprosjekter, sier Aursund til Nordlys.

– Men det er ikke noe i Fakken-prosjektet som tilsier at dere ikke skal få til et Fakken II også?

– Nei, det er ingenting som tilsier at vi ikke skal klare å gjennomføre et Fakken II, men da tenker jeg på selve prosjektgjennomføringa.

– Det koker ned til et spørsmål om Troms Kraft sin økonomi og kraftprisene i markedet?

– Ja, og så er det et spørsmål om Troms Kraft skal drive på med vindkraft, sier Aursund.

Vindparken er lønnsom med en strømpris på i gjennomsnitt 38-39 øre per kilowattime.

Håper TK reiser seg

Fylkesmann Svein Ludvigsen håper ikke vindkrafteventyret ender med Fakken.

– Det er klart at med den utviklingen som er i kraftprisene må vi innse at lønnsomheten ikke er der uten tilføring av statlige midler. På den annen side subsidierer vi mange andre ting for å få et bedre miljø. Når vi ikke vil ha gasskraftverk og ikke vil ha mer vannkraftutbygging har vi vind nok i Troms. Jeg er villig til å bidra til at vi skal bruke naturen, slik vi alltid har gjort i Troms. Vi har høstet av fornybare ressurser, enten det var fisken, vannkraft og nå vindkraft. Det er viktig at vi tenker nøye gjennom hvordan vi i Troms kan bidra til global energiproduksjon, sier Ludvigsen til Nordlys.

– Jeg håper at det skal bli ytterligere vindkraftutbygging, legger han til.

Først må Troms Kraft gjenvinne sin posisjon som et stabilt og økonomisk lønnsomt kraftselskap.

– Jeg ser fram til at Troms Kraft gjenvinner sin finansielle styrke, og at de også i framtida skal være en sentral aktør i Troms fylke. Troms trenger den kraft og de muskler Troms Kraft har hatt og vil ha i framtida, sier Ludvigsen.

Fakta om vindmølleparken

Fakken består av 18 vindmøller som til sammen vil produsere 138 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer omlag forbruket til 7.000 husstander.

Høyden på vindmøllene (inkludert rotorblad) er på 125 meter.

Prosjektet har tatt 10 år å realisere.

Det er også bygget en ny 132 kV-linje fra Hessfjord til Fakken for å transportere strømmen fra anlegget.

Prosjektet har kostet 750 millioner kroner og er støttet med statlige midler fra Enova.