Senterpartiets programkomité lanserer en rekke fiskeripolitiske forslag, med økt kjøp og salg av fiskekvoter som det mest kontroversielle.

En enstemmig programkomité i Senterpartiet åpner for mer såkalt strukturering i fiskeflåten for å oppnå mer lønnsomhet og økt rekruttering i fiskeryrket. Det avslører partiets næringspolitiske talskvinne på Stortinget, Irene Lange Nordahl, overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Strukturering, eller kjøp og salg av fiskekvoter, er et omstridt tema, og den minste flåten er i dag skjermet fra denne ordningen.

– Vi må få til en mer offensiv og framtidsrettet fiskeripolitikk, slår Lange Nordahl fast.

Programkomiteen i Sp mener at verdiskapingen fra landets felles fiskeressurser i størst mulig grad skal komme de fiskeriavhengige kystsamfunnene til gode.

Men det er nok struktureringen som virkemiddel som vil skape debatt: «Senterpartiet vil styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten med hovedvekt på kystflåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. Økte muligheter for strukturering vurderes i denne sammenheng.»

– Alt handler om å skape lønnsomme bedrifter både til havs og på land, samtidig som vi ivaretar distriktspolitiske hensyn, sier Lange Nordahl.

Hun mener strukturering kan være et viktig tiltak for å få til mer fornying av en flåte som er 25 år gammel, med fiskere på godt over 50. Fiskeflåten konkurrerer dessuten med offshore og andre sektorer om arbeidskraften, minner hun om.

– Det er ikke realistisk at staten skal inn med milliardbeløp til kondemneringsordninger for å fornye flåten, mener Lange Nordahl.

Lederen for næringskomiteen på Stortinget, Terje Aasland (Ap), gikk i fjor sommer kraftig i rette med Sps Irene Lange Nordahl, som i likhet med Fiskarlaget så fram til å diskutere kjøp og salg av fiskekvoter for den minste fiskeflåten da arbeidet med en ny stortingsmelding om norsk sjømat startet opp.

– At Senterpartiets fiskeripolitiske talskvinne Irene Lange Nordahl framstiller det som at den kommende stortingsmeldingen skal ha som mål å få strukturert den minste flåten er beklagelig. Arbeiderpartiet vil at den minste kystflåten fortsatt skal ha en viktig rolle langs kysten, men mener kvotekrigen bør avlyses til fordel for en bred debatt om Norge som sjømatnasjon, sa Aasland.

– Jeg har sagt før at regjeringen står for den strukturpolitikken som er vedtatt, men det betyr ikke at alt er hugget i stein. Den minste flåten driver med negative resultater, men selv om strukturering vil bli diskutert, så er det langt fra sikkert at det blir konklusjonen, sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til ANB den gangen.

Vil øke fradraget

Sps programkomité forslår for øvrig blant annet å:

- opprettholde en differensiert og fiskerieid flåte med spredt eierskap.

- la kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast.

- opprettholde prinsippene i råfiskloven og deltakerloven.

- øke fiskerfradraget for å kompensere for økt nettolønnsordning for andre sjøfolk.

- videreføre sikkerhetsopplæringen for fiskere, og utbedre fiskerihavner langs kysten.

- kreve at myndighetene skal samarbeide med fiskernes organisasjoner om når, hvor og hvordan seismisk aktivitet skal foregå.

- styrke Kystvakta og kystberedskapen og bidra til at ansvaret for sjøsikkerhet samordnes bedre.

Programforslaget legges fram om kort tid, og skal etter dette ut på høring i hele partiorganisasjonen. Programmet skal vedtas på landsmøtet i april 2013. (ANB)