FINNSNES (Nordlys): Sykefraværet blant ansatte i Lenvik kommune har i en årrekke ligget rundt 11 prosent. Det tilsvarer at 160 er borte hver dag. Ingen tidligere forsøk på å redusere fraværet har gitt merkbare resultater. Nå snur man på flisa og fokuserer på nærværet i stedet for fraværet. Målet er at nærværet i løpet av tre år skal økes til minst 92 prosent.

– Lykkes vi med dette, så sparer det kommunen for åtte millioner kroner. I tillegg vil det øke kvaliteten på tjenestene og gi mindre belastning på hver enkelt ansatt, sier rådmann Margrethe Hagerupsen.

Sykefraværet koster i dag kommunen mellom 22 og 24 millioner kroner i året.

LES OGSÅ: Krever at du skal trekkes i lønn om du blir syk

Ordninger må funke bedre

Det nye prosjektet er forankret i det nasjonale utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune», og en egen prosjektleder, Bing Karlsen, er ansatt i halv stilling. Han sier det handler om å skifte fokus fra fravær til nærvær, og fra behandling til forebygging.

– Vi har det meste fra før. HMS, bedriftshelsetjeneste, medarbeidersamtaler, -undersøkelser og så videre. Men hvordan etterlever vi dette? Hvordan fungerer det?

Et av nøkkelordene er medvirkning, fra alle parter.

–Ikke minst må vi få de ansatte å medvirke med sine synspunkter, og til å ha fokus på nærvær i alle sammenhenger, sier Karlsen.

Belønningssystem

Et konkret tiltak som nå innføres er belønning av nærvær.

En økning i nærværsprosenten med to prosentpoeng gir 2.000 kroner per enhet, pluss 100 kroner per årsverk i enheten. I tillegg får alle enheter med over 95 prosent nærvær belønning uansett. Pengene skal gå til sosiale tiltak i den enkelte enhet.

– Det er viktig å skape prosesser ute i enhetene der nærvær er et tema uten at folk går i skyttergravene, sier Karlsen.

Ordfører Geir-Inge Sivertsen sier politikerne er veldig opptatt av saken, og at eventuelle besparelser som følge av redusert sykefravær skal komme de ansatte til gode.

– Vi ser for oss at en del av de samlede besparelsene skal gå tilbake til virksomhetene som belønning, kompetansehevende tiltak eller andre ting, sier han.

Sjekk fraværet i din kommune:

Kommune Sykefravær
Lyngen 13,1 pst.
Harstad 13,0 pst.
Torsken 13,0 pst.
Kvæfjord 12,8 pst.
Lavangen 12,8 pst.
Salangen 12,7 pst.
Nordreisa 12,4 pst.*
Storfjord 12,4 pst.*
Tromsø 12,4 pst.
Sør-Varanger 12,3 pst.*
Kvænangen 12,1 pst.*
Kåfjord 12,0 pst.*
Bardu 11,9 pst.
Lenvik 11,9 pst.
Hammerfest 11,8 pst.
Målselv 11,6 pst.
Dyrøy 11,5 pst.
Vardø 11,5 pst.
Skjervøy 11,1 pst.*
Alta 10,9 pst.
Ibestad 10,7 pst.
10,7 pst.*
Balsfjord 10,0 pst.
Berg 10,0 pst.
Kautokeino 10,0 pst.
Porsanger 10,0 pst.
Gratangen 9,9 pst.
Vadsø 9,4 pst.
Tranøy 8,7 pst.
Nordkapp 8,5 pst.
Sørreisa 8,2 pst.
Tana 5,6 pst.