Den viktige tareskogen forsvant raskt da enorme mengder kråkeboller fikk forsyne seg. Dermed forsvant også trygge oppvekstområder for småfisk, og mye annet liv i fjordene. Kysttorsken er nå på listen over arter som er utryddingstruet.

Nå skjer det ting som hele kysten har grunn til å juble over. På Helgeland begynner tareskogen og komme tilbake, og dermed det naturlige liv i fjordene. Biologene mener global oppvarming, og litt varmere sjøvann er årsaken.

– Situasjonen har snudd. Store ressurser har vært brukt på å finne årsaken. Nå ser vi at klimaendringene har negativ effekt på kråkebollene, sier seniorforsker Arne Bjørge ved Havforskningsinstituttet.

Han leder et av de store forsknings-flaggskipene ved Framsenteret, og kunne på Framdagen legge frem ny forskning.

Mye har forsvunnet

Man har regnet ut at tareskog med en biomasse på over 50 millioner tonn har forsvunnet fra kysten av Nord-Norge. Igjen har det blitt ørkenlignende havbunn, dominert av kråkeboller.

– Om så mye biomasse har forsvunnet fra furuskogen i Østerdalen, ville det blitt et nasjonalt ramaskrik med enorm oppmerksomhet, sier Bjørge .

Normalt er kråkeboller et godt betalt produkt, som det kunne lønne seg å høste. Men «våre» boller mangler mat, og klarer ikke å produsere gonader, rogn, som kundene ønsker.

– Kråkeboller trives best i en viss temperatur. I Sør-Norge finne kråkeboller på større dyp, og tareskogen får der være i fred. Her nord opererer kråkebollene fra strandkanten og ned til ti meter. Nå øker vanntemperaturen litt, og viser tegn på at kråkebollene trekker seg unna, sier han.

Angripes fra to kanter

Kråkebollene «angripes» nå fra to kanter. Fra sør kommer noe varmere vann, som gjør at tareskogen kommer tilbake. Fra øst kommer kongekrabben, som spiser kråkebollene, og tareskogen får komme tilbake.

– Foreløpig skjer det lite med kråkebollene i Troms og Vest-Finnmark, men her kommer til å skje ting, sier Arne Bjørge.

I mange fjorder har det tradisjonelle fisket opphørt, siden tareskogen, og dermed fisken, er borte.

I Porsangerfjorden ble det i høst gjennomført et omfattende forsøk, med å slippe 200 tonn kalk på forskjellige steder i fjorden. Kalken gjør at kråkebollene dør raskt. Neste sommer skal her være fersk tareskog tilbake.

Mange mener at steinbiten kunne ha løst problemet, siden den spiser kråkebolle. Men antallet steinbit er sterkt redusert, noe et økende antall totalfredet oter får skylden for.