De monotone trommelyden smyger seg mellom høyblokkene.

Lone Ebeltoft (43) har tatt fram sjamantrommen. Det tette snødrevet i bydelen Kroken i Tromsø opphører. Nå skinner sola fra skyfri himmel. Ebeltoft smiler.

Aller mest fordi Fylkesmannen i Troms har godkjent Sjamanistisk forbund i Tromsø som et nytt religiøst trossamfunn - det første og så langt eneste i Norge.

I tiden

- Behovet for åndelighet blant folk ligger i tiden. I et stadig mer individualisert samfunn søker mange etter å frigjøre seg fra dogmer, sier postdoktor Trude Fonneland ved Universitetet i Tromsø.

Hun har skrevet doktoravhandling om samisk sjamanisme.

- Det ligger i tiden å søke sannhet i mennesket selv og ikke i institusjonalisert religion. ---- ¿ I sjamanisme bruker man trommereise som meditasjonsteknikk for å komme i en åndelig tilstand. Og det handler om å reise til underverden eller oververden, forklarer Fonneland.

Ikke mystisk

Lone Ebeltoft er opptatt av å avmystifisere sin åndelige tilnærming.

Den sjamanistiske utøveren er aller mest opptatt av å bevare og videreføre sjamanistisk tradisjon og praksis.

- Det handler om å forstå og respektere naturen. Dette sitter dypt i alle mennesker, og er ikke på noen måter mystisk. Sjamanisme er en verdensreligion hvor vi her oppe i nord er opptatt av å bevare den samiske og norrøne (arktiske) tradisjonen.

- Det moderne mennesket er i ferd med å glemme dette, sier Ebeltoft og serverer Nordlys et krus med Shaga, en kjuke fra bjørk, og ifølge Ebeltoft naturens kraftigste antioksidant.

- Dette brygget er 60 ganger sterkere enn blåbær.

Ved neste fullmåne inviterer hun alle som vil til å være med på trommereise under åpen himmel.

- Vårt mål er å få godkjent en forstander i foreningen. Da kan vi utøve milepælsseremonier, som dåp, ekteskap og begravelse.

Ikke samme rolle som før

- Tiden er fordi hvor religiøse institusjoner forteller hva mennesket skal mene i enhver situasjon, slår biskop Per Oskar Kjølaas fast.

Han er opptatt av å gå i dialog og å ikke fordømme.

- Jeg er ikke enig i tilnærmingen, men dette er mennesker som er dypt engasjert. Det er alltid noe å lære gjennom å snakke med mennesker.

Kjølaas påpeker at samisk sjamanisme har islett av kristen tradisjon.

- Det nye er at framveksten av åndelighet henter inspirasjon fra det store åndelige markedet. De mange alternativmessene er eksempler på det.

Seremonier

På høyden over boligblokkene i Kroken trommer Lone Ebeltoft videre.

Hun har tre varianter hjemme i stua.

Sjamanisme er blitt en livsstil ganske fjern fra akademikerens yrkesplan.

Nå syr hun egne klær av ull, pyntet med arktiske symboler.

Kolleksjonen som bærer navnet «Alveskog» er preget av klær i sterke, klare farger og selges over hele landet.