Morales kom med en engasjert appell i sametingets plenumssal der han sterkt understreket motsetningen mellom hvordan urfolks respektfulle forvaltning av ressursene og hvordan vestlig styresett ødelegger naturen.

– Vårt levesett er å leve i pakt med naturen. Derfor har vi problemer med den vestlige modellen. Den gjør Moder Jord til en vare. Men Moder Jord er ikke en vare, hun er hellig. Jorda kan leve godt uten menneskene, men vi kan ikke leve uten Moder Jord, sa Morales

Historisk besøk

– Hans budskap er veldig viktig. Vi har kulturforskjeller mellom samene og indianere i Bolivia. Men å se på hva som er grunnlaget for menneskeheten er noe vi må tenke på, sier sametingspresident Egil Olli til NTB etter å ha vært vert for Morales i trekvart døgn.

Morales er det første utenlandske statsoverhodet som gjester det samiske parlamentet i Karasjok. At han også er det første statsoverhodet med urfolksbakgrunn gjør at man i Karasjok legger stor vekt på det historiske besøket. Vertskapet hadde ønsket å vise mer av Sàpmi – Sameland – for den langveisfarende statslederen, men måtte nøye seg med en uformell middag i Storgammen torsdag kveld og et tre timer langt besøk i sametingsbygget fredag.

Vil tilbake

Det bolivianske statsoverhodet ga også uttrykk for at han ville se mer av den samiske kulturen.

– Når jeg går av som president, lover jeg å komme tilbake og tilbringe flere uker blant dere, sa Morales.

Han ble berømmet for å ha tatt en lederrolle i å uttrykke urfolks skuffelse over manglende resultater på fjorårets klimatoppmøte i København. I Karasjok pekte Morales på det kapitalistiske system som Moder Jords største fiende og årsaken til at verden opplever en klimakrise.

I sin engasjerte appell tok han også avstand fra sosialismens ødeleggelse av naturen. Det er ut fra den universelle forståelsen urfolk har for å sette naturen først at han sier at alle har en plikt til å beskytte Moder Jord.

Forbilde

Både den svenske sametingspresidenten Sara Larsson og hennes finske kollega Klemetti Näkkäläjärvi berømmet Morales som en inspirasjonskilde og et forbilde for urfolk verden over.

– Vi behøver forbilder som deg, og tro på at også urfolk kan bestemme over egen skjebne og styre sitt eget land. Urfolkspolitikken i Bolivia er blitt et forbilde internasjonalt, sa Näkkäläjärvi i sin tale til Morales.

Den norske sametingspresidenten oppsummerer at det tross kulturforskjeller og store forskjeller i materielle vilkår, er mer som forener enn som skiller verdens urfolk.

– Overalt hvor jeg reiser opplever jeg at urfolk har de samme utfordringene og de samme interessene. Det kan komme av at vi har blitt underkuet på den samme måten over hele verden. Kanskje har vi også de samme utfordringene i hvordan vi skal komme ut av det, sier Egil Olli til NTB.