– Vi må ikke gjøre oss avhengige av bøllene og drittsekkene, som kanskje har både en og to diagnoser. De kommer aldri til å ta seg sammen. Vi må lære barna å ta vare på seg selv. Hvis ikke får de et skittliv, sier psykolog Jan Atle Andersen til Bergens Tidende.

Psykologen har arbeidet med konflikter i arbeidslivet siden 1984 og livnærer seg i dag ved å holde kurs og foredrag i det offentlige og det private.

Må ta ansvar

– Jeg kan mest om personkonflikter i arbeidslivet, men mener at veldig mange av de tingene jeg jobber med, kan og må overføres til skolegården.

Han mener vi som voksne på et tidlig tidspunkt må lære barna våre at de har ansvar for å ta vare på seg selv.

– Vi må lære dem at ord ikke er farlige. De kan ikke såre, knuse, stikke eller drepe. Ord har bare den makt som mottakeren gir dem. Å tro noe annet minner mer om voodoo, sier Andersen.

– Vi må konsentrere oss om dem som ikke har lært å ta vare på seg selv og egne følelser. Det er ikke du som krenker meg. Det er jeg som lar meg krenke. Du blir ikke krenket uten at du selv tillater det, sier Andersen.

Ikke vold

Han understreker at om noen tyr til vold, stiller saken seg annerledes

– Det blir noe annet. Man kan ikke ta ansvar for eget neseblod. Det er viktig å få fram at jeg først og fremst snakker om verbal mobbing og plaging, sier Andersen.

Professor og mobbeforsker Dan Olweus ved Universitetet i Bergen er helt uenig med Andersen.

– Det er en grovt krenkende og umenneskelig holdning til ofrene som kommer til uttrykk her, sier Olweus, som er en av verdens ledende forskere på mobbing.

– Det blir som å si at en kvinne som blir voldtatt har skyld i det selv, fordi hun er svakere enn han som voldtar henne, sier professoren til Bergens Tidende. (©NTB)