Miljødirektoratet krever at Esso rydder opp

OPPRYDDING: Miljødirektoratet krever at Esso Norge rydder opp etter seg før de bygger nytt.

OPPRYDDING: Miljødirektoratet krever at Esso Norge rydder opp etter seg før de bygger nytt. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Undersøkelser avdekket forurensing under tankanlegg.

DEL

HARSTAD (Nordlys.no): Iløpet av neste år ønsker Esso Norge å sanere den gamle tankanleggstomta i Samasjøen i Harstad. Formålet er å benytte tomta til kontorbygg eller annen næringsaktivitet. Tankanlegget ble fjernet i 2009, og igjen ligger kun et kontorbygg og en dypvannskai. Men i grunnen viser det seg at miljøproblematikken er stor.

– Harstad er et av de prioriterte områdene for opprydding i forurenset sjøbunn, og det har vært brukt store summer på å rydde opp i gammel forurensning. Det er allerede gjennomført oppryddingstiltak på sjøbunnen. Nå må tilførsler av miljøgifter fra kilder på land i størst mulig grad stanses, for å forhindre at Harstad Havn forurenses på nytt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet til sitt eget nettsted.

Risiko

Miljødirektoratet pålegger Esso å rydde opp i det forurensede området, med grunnlag i tekniske undersøkelser som er gjort ved det gamle tankanlegget. Hambro benytter anledninga til å skryte av Esso Norge i denne sammenheng.

– Det er flott at Esso har en tett oppfølging av dette arbeidet, sier Ellen Hambro.

Det er ikke første gang Miljødirektoratet har kommet med pålegg til Esso. Tidligere er det gjennomført både undersøkelser, og risikovurderinger av eiendommen.

Spredning

Miljødirektoratet har også pålagt oljegiganten å utarbeide en tiltaksplan med målsetninger for opprydninga.

– Ett av målene med de kommende tiltakene er at forurensning i grunnen ikke skal utgjøre noen helserisiko for mennesker. Det skal heller ikke forekomme spredning av forurensning fra eiendommen, med konsekvenser for Harstad havn, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

Esso er tidligere blitt pålagt å lage en risikovurdering av tomten sin. De har også bidratt til oppryddingen av Harstad Havn økonomisk, og ved å rydde opp skrot fra sjøbunnen utenfor sine anlegg.

Samråd

Informasjonsdirektør Eirik Hauge i Esso Norge sier at pålegget kommer som følge av selskapets eget systematiske arbeid.

– Bakgrunnen for pålegget fra Miljødirektoratet er en plan som vi i Esso har laget i forbindelse med tomta. Det er normal prosedyre i slike saker, sier Hauge.

Når det gjelder bruken av tomta, sier informasjonsdirektøren at det er for tidlig å spekulere i hva Esso vil benytte det nedlagte tankanlegget til.

Artikkeltags