Kunnskapsminister Kristin Halvorsen tror et ekstra poeng på vitnemålet vil få flere til å velge nynorsk som hovedmål på videregående nivå.

– Dette bør også gjelde elever som velger samisk som første­språk, sier sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) til Sagat.

– Tilleggspoeng gis allerede til elever som velger programfag i fremmedspråk eller realfag. På samme måte mener vi at nynorsk er så viktig som kompetanse for Norge som helhet at vi vil kunne gi insentiv for å få elever til å velge dette, utdyper statssekretær Elisabet Dahle overfor VG.

– Jeg synes regjeringen burde tatt med samisk i samme slengen. Det ville vært helt naturlig, sier Paulsen.

Hun mener samisk trenger insentiver i like stor grad som nynorsk.

– Tilleggspoeng ville gjort det enda mer attraktivt å velge samisk som hovedspråk. Dette ville vært et godt språktiltak, mener Paulsen.