Stadig flere reagerer på den voldsomme veksten i bestanden av bymåser. Parker som i lange tider har vært duenes domene er i ferd med å komme under full kontroll av de langt grådigere og mer aggressive måsene.

Flygende rotter
Ornitolog Rob Barret opplyste til Nordlys for en måned siden at det hovedsakelig er fiskemåser som har tilpasset seg en urban tilværelse. Men også svartbak og gråmåser hekker på byens tak.

«Terror», «rotter med vinger» og «litt av en Hitchcock-film» er blant utrykkene de mest indignerte måsemotstanderne har brukt i debattinnlegg om saken i Nordlys.

– Nå må kommunen gjøre noe, kreves det.

– Det er vi helt enige i. Måsene gjør det stadig mer utrivelig i byens offentlige rom, spesielt i Kirkeparken. I fjor sommer måtte vi innføre daglig vask av benkene i parken på grunn av all måseskiten, sier driftssjef Håkon Waage Gjertsen.

Fôring
– En viktig årsak til problemet
så jeg selv to gode eksempler på i dag. Under et kort opphold i parken observerte jeg to voksne personer som tømte ut hele bæreposer med brødsmuler og havregryn til fuglene. Det er med andre ord ikke bare snakk om tilfeldig mating, men systematisk fôring av fuglene.

Waage Gjertsen understreker at verken han eller noen av kollegene i kommunen er fugleeksperter som kan angi noen umiddelbar løsning på problemet. Kommunale «dødsskvadroner» på måsejakt i byens gater er like utelukket som skuddpremie til jegere som vil skyte bymåser som oppvarming til rypejakta.

Forbud mot mating
– Vi må rådføre oss med eksperter. Trolig blir dette en lang kamp med eggsanking og andre tiltak for å redusere bestanden, sier han.

I mellomtida kan det komme opp skilt i byens parker med «Forbudt å mate fuglene».

– Vi har diskutert dette som et mulig tiltak, men er usikre på hvor effektivt det vil være og hvordan det kan håndheves.

Fungerende politimester Arvid Isaksen ser ikke noe i veien for å innarbeide et slikt forbud i de lokale politivedtektene. I så fall må et vedtak først fattes av kommunestyret og godkjennes av Justisdepartementet.

– Som et begrenset tiltak kan det i alle fall være effektivt for å redusere måseplagen i Kirkeparken, mener han.

Skal et forbud mot mating av fugler virke tilstrekkelig avskrekkende, mener Isaksen det bør koste et sted mellom 1000 og 2000 kroner å bryte det.