Mari Siljebråten har fått nok. Mandag meldte hun seg ut av Den norske kirke.

«Argumentet om tradisjon veier ikke lengre opp for vår verdimessige uenighet», skriver hun på Twitter.

– Nå er det nok

Til Nordlys sier hun at for henne er det et personlig valg og noe hun har tenkt på lenge:

– Det er verdimessige grunner til at jeg går ut.

Mari Siljebråten (24) er fra Bardu og til daglig masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT). Mange vil kjenne henne som tidligere leder i AUF i Troms. Fortsatt sitter hun i formannskap og kommunestyre i Bardu for Arbeiderpartiet.

Meldingen om at kirka vurderer å frasi seg vigselsretten på grunn av belastningen med debattene om homofile skal kunne vies, fikk 24-åringen til å reagere.

– Jeg tenkte, nå er det nok, nå gidder jeg ikke mer. Ikke fordi de vil fjerne vigsel i kirka, men på grunn av debatten som ligger til grunn, sier hun.

Biskopen også frustrert

– Jeg forstår hennes frustrasjon. Den frustrasjonen gjelder også meg, sier biskop Per Oskar Kjølås i en kommentar.

Han minner om at kirken ikke er en organisasjon som jobber fort.

– Men i realiteten er saken om å vie personer av samme kjønn avgjort for lenge siden. Samfunnet vier allerede. Det er bare et tidsspørsmål før kirken gjør det.

Kjølås peker samtidig på at hvis folk i ledende stillinger melder seg ut, blir de som taler for det færre og færre og da blir opinionen svakere.

– Jeg vil oppfordre vedkommende til å bli i kirka, beholde sitt engasjement og jobbe for det.

Smertefulle debatter

Siljebråten mener det er bra at kirka tar slike debatter, men ikke at de bruker så mye tid og energi på det.

– For dette er ganske smertefulle debatter og et sårt og tungt tema for dem det gjelder. Det handler ikke bare om religion, men også om etikk og menneskeverd.

Mari Siljebråten sier at hun har den samme tilknytning til kirka som hun tror mange andre familier har. Hun er døpt og konfirmert, går i kirka på julaften sammen med familien og ellers til andre kirkelige handlinger, som dåp og konfirmasjon. Hun har ikke diskutert med noen andre før hun tok avgjørelsen, verken familie eller andre.

– Men jeg ringte mamma og sa fra først.

– Skal være ei folkekirke

– At jeg selv har vært så lenge i kirken, går mye på tradisjoner og jeg har tenkt på det jeg ikke kan være med på hvis jeg melder meg ut.

Men samtidig må man jo spørre om det er riktig overfor kirka og kristendommen at man bare er med på tradisjonstoget, sier Siljebråten, som har respekt for det arbeid kirka gjør for å hjelpe folk som trenger det, og mener vi må anerkjenne det.

– Tradisjoner er en av de tingene som holder samfunnet sammen, spørsmålet er bare hvilke tradisjoner man velger, mener biskop Kjølås og har ingen problemer med medlemmer av Maris type.

– Kirka er kanskje en av de viktigste tradisjonsbærerne vi har. Samtidig er den, og skal være, en folkekirke som er åpen for alle, og der alle føler seg velkomne.