Mæland holder fast på kuttene i den videregående skolen

FORSVARSKONFERANSE: Magnus Mæland og Troms Fylkeskommune forsvarer seg og kuttene sine på pressekonferansen i Tromsø i går. Med på bildet:  ass. fylkesutdanningssjef Håkon Figenschou

FORSVARSKONFERANSE: Magnus Mæland og Troms Fylkeskommune forsvarer seg og kuttene sine på pressekonferansen i Tromsø i går. Med på bildet: ass. fylkesutdanningssjef Håkon Figenschou Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesråd Magnus Mæland (H) forsvarte på en pressekonferanse alle kuttene som fylkesrådet har gått inn for i det videregående skoletilbudet i Troms.

DEL

Kritikken har haglet mot fylkesråden for utdanning og resten av fylkesrådet etter skolekuttene som ble lagt fram av fylkesrådet i forrige uke. Da media tirsdag morgen fikk innkalling til pressekonferanse hvor temaet var oppgitt til å være mer om skolekuttene, trodde mange at fylkesråden kanskje hadde tatt hensyn til de mange protestene og innspillene, og justert forslaget noe. Men nei. Forslagene om kutt er ikke endret på noe punkt.

Bakgrunn

Mæland la fram en lang rekke tall og dokumenter som skulle vise bakgrunnen for kuttene. Disse dokumentene, som nå er lagt ut på fylkeskommunens nettsider, inneholder tall om kostnadene til administrasjon, besparelser ved endringer i linjetilbudet og skolestrukturen, demografiske endringer, elevtallsutviklingen og tall om kostnader per elev per skole. I sum er dette dokumenter som underbygger hvorfor fylkesrådet har valgt å kutte.

Synes kritikken er urettferdig

Mæland er uenig i at forslagene er en sentralisering. Ifølge fylkesråden bruker heller ikke Troms mer på administrasjon enn andre fylker.

– Synes du kritikken mot deg og fylkesrådet er urettferdig?

– Ja, det er mye dobbeltmoral. Ordførere som kritiserer fylkesrådet for økonomisk motivert endring av skolestrukturen, har lav troverdighet når de selv foreslår å legge ned barneskoler i egen kommune, sier Mæland.

– Hvem sikter du til?

– I Harstad la de i fjor ned to skoler. Det er flere ordførere som har gjort det samme, men jeg kommer ikke på akkurat i øyeblikket.

Overrasket

Mæland sa også at han var veldig overrasket over kritikk fra tidligere stortingsrepresentant Bendiks H. Arnesen om påståtte høye kostnader i skoleadministrasjonen på fylkeshuset på 300 millioner kroner, noe som Mæland karakteriserer som feilinformasjon. Det riktige tallet er skulle ifølge Mæland vær 17 millioner. Resten lå i skolene.

På pressekonferansen erkjente Mæland at flere borteboende kan for noen elever medføre økt risiko for at noen flere dropper ut før fullført videregående opplæring. Men nærhet til skoletilbudet er bare en av mange forhold som påvirker akkurat dette. Mærland viste til forskning som viste at en økning fra null til ti unike skoletilbud innen 50 km reiseavstand, bare øker sannsynligheten for å fullføre med 2,8 prosent.

Fylkesrådets forslag om omfattende skolekutt behandles i fylkestinget 9. desember.

Artikkeltags