Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tar en voldsomt oppgjør med det han opplever som et stadig mer markedsstyrt helsevesen.

– Helse Nord RHF har for driftsåret 2012 bokført overskudd på 475,1 millioner kroner, men nedskjæringene fortsetter.

Gilbert slår fast at «bedriftsøkonomisk overskudd» er blitt viktigere enn fag. Tross overskudd skal sengetallet kuttes, budsjettene barberes og bemanningen skal bli «aktivitetsstyrt».

– Det regionale helseforetaket har faktisk vært så «flinke» at det har klart å levere 24,1 millioner kroner mer enn styringskravet fra helseministeren på 400 millioner. Dette gjør meg forbannet - ja, rett og slett lynings. Skal ikke disse pengene brukes til å gi et best mulig sykehustilbud for befolkningen i hele landsdelen, spør han.

– Vi sparer oss til fant. Dette er en helsefarlig pengegalopp som rammer pasientene. Helsepersonelloven pålegger oss å gi både forsvarlig og omsorgsfull behandling. Det blir stadig mer vanskelig.

Vil ha debatt

– Dette må Helse Nord-ledelsen nå svare for. Pengene finnes og behovene er der, krever Gilbert.

Han vil ha en frimodig og åpen debatt om sykehusene, nedskjæringer og helseøkonomien.

– Det er en del av samfunnsoppdaget vårt. Dette angår befolkningen, og kan ikke holdes innenfor helseforetakenes fire vegger.

Gilbert finner det uetisk å la økonomien spille en så dominerende rolle.

Presset øker

– Det investeres også mer enn vi klarer å drifte. UNN har for eksempel nettopp brukt 17 millioner kroner på en ny trykktank, uten at det er satt opp en fast og forsvarlig vaktordning for spesialpersonell som trengs for å bruke den. Det skal gjøres på frivillighet basis. Vi skal investere milliarder i en A-fløy på nesten 13.000 kvadratmeter nytt areal på UNN. Samtidig har vi ikke nok folk til å bemanne operasjonsstuene.

– Det er klart at presset på de ansatte øker. Det gjør noe med arbeidsmiljø og trivsel.

Gilbert fyrer av nok en bredside mot Helse Nord-ledelsen:

– Pasientene er blitt et middel til inntjening og ikke et mål i seg selv.

Ødelagt av reform

Han mener uføret mange sykehus er inne i startet for 12 år siden, etter sykehusreformen og etablering av helseforetakene.

– Med sykehusreformen i 2001 kom også en kynisk markedstenkning og ensidig fokus på økonomisk balanse. Dette gjennomsyrer oss fra topp til bunn. Vi bruker mer tid på å rapportere økonomi enn på faglige resultater. Vi snakker ikke lenger om sykehus, vi snakker om konsern, ikke sykehusledelse men konsernledelse.

– Nå skal alt være lønnsomt i økonomisk forstand, men det er klart at det ikke er lønnsomt å produsere svingdørspasienter og å slite ut personalet. Man snakker om å «ta ut økonomisk gevinst» på redusert liggetid, det snakkes om «utkjøring av pasienter» og «produksjon», ikke behandling, pleie og omsorg. Det heter ikke lenger ventelister, men «ordrereserver», sier Gilbert.

Må si ifra

– Jeg er ikke dummere enn at jeg skjønner at vi trenger penger til langsiktige investeringer, men når det kuttes dramatisk på drift og sengetall må vi si ifra. Bit for bit ødelegger dette den faglige soliditeten i en svært viktig del av velferdsstaten. Vi kan ikke få milliardoverskudd uten at det går ut over pasientenes omsorgstilbud og arbeidsforhold for ansatte. De varsla kuttene i psykiatrien - mot klare faglige råd - viser hvor hensynsløs denne politikken er.

– Viseadministrerende direktør ved UNN uttalte i tirsdagens avis at det ikke står på penger, men heller mangel på operasjonssykepleiere. Din kommentar til det?

– Hvor er analysen som forklarer hvorfor vi ikke har nok operasjonssykepleiere, spør GIlbert.

– UNN skal redusere ytterligere i sengeposter og starte med aktivitetsstyrt bemanning, legeoppdrag skal flyttes over til sykepleiere. Hvordan skal denne strategien gå opp uten at bemanningskapasiteten rammes? Begrunnelsen er økonomi. Ikke fag, ikke omsorg.

Dårlig forfatning

I sum mener Mads Gilbert at markedsstyrt sykehusdrift er en dårlig forvaltning av fellesskapets ressurser.

– Det er klart jeg blir forbannet. Folk betaler høy skatt og vil ha en god velferdsstat, i helsevesenet som i skole- og samferdselssektoren.

Gilbert er samtidig redd for at fagmiljøene ved sykehusene smuldrer opp.

– Folk velger seg jobb der det er levelige arbeidsforhold, og fagmiljøene vi har brukt år på å bygge opp, kan fort forsvinne. Jeg er slett ikke sikker på at unge helsearbeidere finner UNN like attraktivt som tidligere.

– Jeg frykter at de presses over i privat sektor. Juvelen i offentlig helsevesen, sykehusene, blir fort sekunda vare.

Ledelsen ved UNN ønsket tirsdag ikke å kommentere kritikken fra Mads Gilbert.