Men politiet luktet raskt at det kunne være en bløff, og soldaten innrømmet seinere at han hadde diktet opp alt sammen. Nå er han i stedet dømt til 21 dagers betinget fengsel og til å betale ei bot på 4.000 kroner for den falske anmeldelsen mot seg selv.

Dommen i Senja tingrett begrunnes med at sterke allmennpreventive hensyn tilsier straff for å hindre at politiet blir belastet med unødvendig arbeid som kan gå ut over arbeidet med reelle saker.