Resultatene av det brukerstyrte rusrehabiliteringsprosjektet «Tilbake til verden» er unike i norsk sammenheng.

«Tilbake til verden (TTV)», et rusrehabiliteringsprosjekt i regi av Marborg, hjalp i perioden 2005-2008 en rekke rusavhengige i Tromsø tilbake på riktig spor. Nøkkelordene var arbeidslæring, trygghet og sosial innlemming.

– Dette viser seg å være et unikt prosjekt, som er vellykket fra A til Å, sier Stein Feragen som sammen med Thorbjørg Guttormsen har gått prosjektet etter i sømmene i en ny evalueringsstudie.

Håper på dominoeffekt

Nå håper kreftene bak prosjektet at evalueringen vil spre de gode erfaringene og den gode kunnskapen man har opparbeidet seg i Tromsø.

– Ved å få dokumentert effektene dette prosjektet har hatt, håper vi at andre kan gjøre det samme, sier Vidar Hårvik, daglig leder i Marborg.

Noe lignende har aldri blitt gjort i Norge tidligere. TTV?er nemlig styrt av brukerne selv, og effektene av det er oppsiktsvekkende.

– Noe av grunnen til at dette har blitt så bra er fordi brukerne forstår hverandre. De forstår at det ikke er mulig å gå rett inn i en ni-til-fire-jobb etter å ha vært på kjøret, forklarer arbeidsleder Wibecke Årst.

Brukerne av TTV har sakte men sikkert blitt ledet tilbake i riktig spor gjennom gradvis tilvenning med arbeidslivet, mange av dem på Kafé X.

– Prosjektet ble startet for å fylle et tomrom i rehabiliteringsprosessen. Det fantes ikke aktiviteter og jobbtilbud, og det var rett og slett forventet at man skulle klare seg helt på egen hånd, forklarer Hårvik.

Ønsker å videreføre i Tromsø

Tilbakemeldingene fra brukerne som var gjennom prosjektet har vært utelukkende positive, kommer det fram i evalueringen.

– Det de sier er at TTV har betydd alt. Det å ha en plass å gå til, en sosial arena med aktiviteter, det har vært alfa og omega, sier prosjektleder Guttormsen.

Selv om det vellykkede prosjektet er over for nå, håper man at man skal klare å videreføre det, også i Tromsø.

– Hvis ikke dette videreføres vil det være et stort tap for Tromsø kommune. Det vil være dumt å stoppe en slik positiv utvikling nå, sier Feragen.

– Vi må ta en dialog med det politiske miljøet. Prosjektet kan ikke overleve kun på prosjektstøtten. Da må det på plass en finansiering først, påpeker Hårvik.