I april i år lovet kommende statsminister Erna Solberg (H) fem milliarder kroner i en gedigen samferdselspakke til Tromsø-regionen. Blant annet skulle det omfatte bompengefri E8, dersom Høyre vant valget.

Det gjorde de som kjent, og mandag kveld presentere Solberg og regjeringsmakker Siv Jensen (Frp) partienes felles, politiske plattform.

100 milliarder

Her heter det at midlene til veiutbygging skal økes utover det som tidligere er vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023.

Videre lover den nye regjeringen å redusere bompengeandelen i nye prosjekter. De blåblå akter også å etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner over fem år, hente inn etterslepet på veivedlikehold og etablere et eget veiselskap for å effektivisere veiutbygging.

Noen Tromsø-pakke på fem milliarder kroner er imidlertid ikke nevnt, uten at Elisabeth Aspaker (H), stortingsrepresentant for Troms, lar seg bekymre.

– Plattformen er ikke nede på enkeltprosjekter, men det er sagt at bompengenivået skal ned. Vi jobber videre for fullt med nye E8, et prosjekt som er utrolig viktig for å ta ut potensialet som ligger i hele Tromsø-regionen, sier Aspaker til Nordlys.

– En knallbra plattform

Hun og stortings- og partikollega Kent Gudmundsen var til stede da plattformen ble presentert for pressen på Sundvollen mandag kveld.

Troms-politikernes umiddelbare reaksjoner er – kanskje ikke overraskende – positive.

– Dette er en knallbra plattform, og et viktig steg i retning av å modernisere og fornye Norge, sier Aspaker, som selv legger trykk på kunnskapspolitikken for Nord-Norges vedkommende.

– Her har vi en stor utfordring, fordi vi vet at deler av Nord-Norge er regioner med lavt utdanningsnivå. Samtidig har vi næringer som krever at vi er langt framme, og vi må utdanne oss mer for å være med på moroa, sier Aspaker.

Kent Gudmundsen følger på:

– Dette er en veldig, veldig god plattform for styrket satsing på kompetanse. Vi har en offensiv politikk i denne plattformen for å styrke forskning, sier han.

Kapittel om Nordområdene

Regjeringsplattformen har et eget kapittel viet til Nordområdene: «Regjeringen har som mål å utvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner», er blant formuleringene.

– Nordområdene har et stort potensial for verdiskapning. Nå sier vi at vi vil bidra til at næringslivet i regionen kan realisere dette, sier Kent Gudmundsen. – På hvilken måte, helt konkret? – Blant annet med vekstfremmende skatteletter, satsing på samferdsel og en offensiv kunnskapspolitikk, sier Gudmundsen.

- Savner ingenting

Geir Are Winther, leder for Troms Frp, er i likhet med sine borgerlige kolleger på Stortinget, fornøyd med plattformen.

– Norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene, intensivering av kartleggingen av mineralforekomster, utviding av Mattilsynets åpningstider for utstedelse av dokumenter for fiskeeksport etter normal åpningstid, gjennomføring av kommunereformen og endringen i inntektssystemet, slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapningen der hvor verdiene skapes. Dette er alle saker som Nord-Norge spesielt kommer til å nyte godt av, ramser Winther opp og legger til:

– Vi har egentlig ingenting vi spesielt savner i denne erklæringen. Vi har fått gjennom mange småsaker som vi har kjempet for i flere år direkte ned i plattformen, og mange større saker innen justis og helse som vi er svært fornøyd med.

KrF: - Ikke overraskende

Kristelig Folkeparti står som kjent utenfor regjeringen, men partiet har samtidig forpliktet seg til å støtte Høyre og Frp i en rekke saker.

Helga Marie Bjerke, leder i KrF i Troms, er ikke overrasket over den politiske plattformen som ble presentert mandag kveld.

- Det KrF har hatt vanskeligst for å svelge i sonderingene, er der vi og Frp står lengst fra hverandre: I asylpoltikken, hvor regjeringen går for lukkede mottak og strengere krav til familiegjenforening, sier Bjerke til Nordlys.

- I avtalen har vi sagt ja til det, og at det kommer i den politiske plattformen er ikke overraskende, fortsetter hun.

Bjerke understreker at Høyre og Frp har fulgt opp forpliktelsene gitt til KrF i sonderingene: Ingen konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen, innføring av KRLE-faget, reserverasjonsrett for leger, økt satsing på fattige barn og en ordning der flere asylsøkere som har vært lenge i landet, får bli.

- I alle saker og variasjoner av saker som kommer etterhvert, er ikke vi ikke bundet av avtalen. Da vil vi stå på vår politikk og hevde vårt syn, så spørs om det regjeringen imøtegår KrF nok til at vi kan være enige og danne flertall i Stortinget, sier Bjerke.

Her kan du lese plattformen i sin helhet.