Sametingspresident Aili Keskitalo er lei av å stadig få kommentarer om sitt utseende.

Under avslutningen av likestillingsdebatten på Sametinget kom sametingspresidenten med et skikkelig hjertesukk.

– Jeg får ofte kommentarer om mitt utseende. Jeg lurer på om de tidligere presidentene gjorde det? Når jeg skriver kronikker får jeg kommentarer. Det virker som om jeg helst skal være snill pike, så får Sametinget penger og utført ting. For meg som kvinne er det en utfordring å få den respekt og autoritet som rollen krever. Jeg synes det er på sin plass å si dette siden vi snakker om likestilling her i dag, sier Aili Keskitalo.

Engasjert statsråd

Foruten om utseende er Keskitalo er fornøyd med at statsråd Karita Bekkemellem besøkte Sametinget på torsdag.

– Statsråden viser oppriktig engasjement om det samiske samfunnet, men likestillingen er en komplisert problemstilling som trenger en aktiv politikk og god kunnskap og redskaper, sier Keskitalo.

Sametingspresidenten mener derfor at det ikke er nok å komme med lovnader om en enkelt stilling som likestillingskoordinator for samisk.

– Vi har ikke den nødvendige statistikken eller forskningen som trengs. Vi trenger dokumentasjon og koordinering for å få et godt bilde over kjønnsrollene. Jeg er opptatt av at arbeidet må institusjonaliseres.

Bredt engasjement

Sametingspresidenten mener det i dag er et bredt engasjement rundt samisk likestilling i det politiske miljøet på Sametinget.

– Vi må få opp kunnskapsgrunnlaget og spesielt er det viktig at vi kommer oss vekk fra all synsing rundt kjønnsforskjellene i det samiske samfunnet.

Skeiv utdanning

Under debatten ble det blant annet snakket en del om at kvinnene er de med høyest utdanning i de samiske miljøene. Mennene velger i stor grad å satse på realfaglig kompetanse og arbeid innen reindrift, landbruk eller fiske.

– Det er ikke et problem så lenge kvinner med høy utdanning fortsatt finner partnere i reindrifta eller landbruket. I dag gir det høy sosial status for en kvinne å være med en reindriftsutøver, sier hun.

IKKE BARE PEN OG SNILL: Sametingspresident Aili Keskitalo er lei av kommentarer om sitt utseende.