Legger ned 55 skattekontor

Nedleggelsen av skattekontorene er slett distriktspolitikk fra regjeringen, mener leder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Nedleggelsen av skattekontorene er slett distriktspolitikk fra regjeringen, mener leder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

LO-forbund raser. Se hvilke kontor som stenges i Skatt Nord.

DEL

– Dette er slett distriktspolitikk fra regjeringen, sier John Leirvaag til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Lederen i Norsk Tjenestemannslag (NTL) registrerer at den massive nedleggelsen av skattekontor landet rundt skyter fart. Nå har Skattedirektøren vurdert 70 skattekontor med mellom 1 og 4 ansatte, og 55 av disse legges ned innen utgangen av neste år, mange allerede neste sommer. Dette rammer nærmere 100 ansatte. I Skatt Nord legge 10 kontor ned. Ett av dem er Balsfjord (se oversikt nederst i saken)

103 kontor lagt ned

I sommer ble ytterligere 48 skattekontor lagt ned, men ingen ansatte hadde disse som sitt hovedarbeidssted. Dette var såkalte 0-kontor. Det var i forbindelse med årets statsbudsjett at regjeringen åpnet for å la Skattedirektøren legge ned skattekontor med færre enn 5 ansatte. Totalt er allerede 103 kontor besluttet nedlagt.

– Her har regjeringen gitt fra seg styring over tjenestetilbudet. Skattedirektørens beslutning vil gi et klart dårligere tilbud til innbyggerne, sier Leirvaag.

Nå håper han at politikerne rundt om i distrikts-Norge skal lage så mye bråk at det kan bli politisk omkamp.

– Det er et voldsomt omfang på nedleggelsene, og regningen går til innbyggerne. Det kan da umulig være dette som skulle være modernisering av offentlig sektor, slår Leirvaag fast.

– God service

– Vi har vurdert hvordan vi på best mulig måte skal være tilgjengelige og kan gi god service i alle kanaler, samtidig som vi skal drive Skatteetaten mest mulig effektivt og følge opp budsjettkuttet på 20 millioner kroner, sier avdelingsdirektør Øivind Strømme i Skattedirektoratet.

Han understreker at det vil bli gitt god informasjon lokalt om hvor folk skal henvende seg dersom de har behov for å møte opp ved et kontor.

Strømme påpeker at det i dagens samfunn er mindre behov for å besøke et skattekontor enn tidligere. Internett og telefon tar over for det fysiske møtet. I år leverte for eksempel bare én av ti selvangivelse på papir, ifølge Skattedirektoratet. Ved utgangen av 2012 vil det fremdeles være over 110 skattekontor i Norge.

– Vi ønsker å beholde alle medarbeidere og har i dialog med de tillitsvalgte funnet frem til en rekke tiltak som vi håper skal bidra til at flest mulig velger å bli hos oss, sier Strømme.

Utfordringer

I Finansdepartementet får vi opplyst at det er Skattedirektøren og direktoratet som håndterer saken. Men i fjor, da saken vakte storm under framleggelsen av statsbudsjettet, uttalte statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet seg til ANB.

– Dette blir en gradvis prosess og det er ingen som skal sies opp, det er viktig å presisere. For berørte ansatte skal etaten så langt det lar seg gjøre ta hensyn til hver enkelt ansattes situasjon og ønsker, eksempelvis kan muligheten for stedsuavhengige arbeidsplasser vurderes. Disse kontorene har i snitt 1,3 ansatte, og vi står overfor en demografisk utfordring i etaten. Det er ikke lett å rekruttere unge folk i dag til å jobbe nesten alene på småkontorer, sa statssekretæren.

Han uttalte videre at omorganiseringen er et vesentlig tiltak for å møte Riksrevisjonens påpekninger om at man må sikre ensartet behandling av like saker uavhengig av sakens geografiske opprinnelse. (ANB)

Disse legges ned i Skatt Nord:

KONTOR

NEDLEGGES

STENGES FOR PUBLIKUM

Balsfjord

Ja

1.7.2012

Gamvik

Ja

31.12.2012

Hamarøy

Ja

1.7.2012

Karasjok

Ja

1.7.2012

Loppa

Ja

1.7.2012

Lødingen

Ja

1.7.2012

Måsøy

Ja

1.7.2012

Salangen

Ja

1.7.2012

Steigen

Ja

1.7.2012

Vardø

Ja

1.7.2012

Vågan

Nei

Brønnøy

Nei

Båtsfjord

Nei

Meløy

Nei

Porsanger

Nei

Kirkenes

Nei

Artikkeltags