Byrådet har nå politianmeldt ulovlig avlytting av et lærerkontor på Sommerlyst skole i Tromsø.

Nina Wihuri, juridisk rådgiver for byrådet i Tromsø, bekrefter den smått uvanlig anmeldelsen overfor Nordlys.

– Kommunen har anmeldt det vi mener er ulovlig avlytting eller overvåkning av et felleskontor for lærere på Sommerlyst skole, sier Wihuri.

Timevis med opptak

Kommunen ble gjort oppmerksom på saken i slutten av mai, da et konkret lydopptak kom en ansatt ved skolen i hende.

Etter det Nordlys får opplyst, dreier det seg om et opptak på flere timer. Her snakker lærere både med hverandre og i telefonen.

– På kontoret foregår det samtaler om både elever og private forhold. Det handler om sensitive, taushetsbelagte opplysninger, og er dessuten et brudd på ansattes personvern, sier Kristoffer Kanestrøm (Frp).

Som fungerende byrådsleder anmeldte han saken til politiet i slutten av juli.

– Det er klart at vi ser svært alvorlig på dette, understreker Kanestrøm.

Ingen mistenkte

Han sier at de foreløpig ikke har noen konkret mistanke om hvem som kan stå bak avlyttingen.

Derfor ønsker han heller ikke å spekulere i hvorvidt kan dreie seg om «pøbelstreker» fra noen som går på skolen, som med over 500 elever er Tromsøs største ungdomsskole.

– Saken er anmeldt, og nå er det opp til politiet å se nærmere på hva som faktisk har skjedd, sier Kanestrøm, som ikke vet om det kan være flere opptak på avveie.

– Vi vet ikke hvem som har gjort opptakene, og heller ikke hvilken tidsperiode det nøyaktig dreier seg om. Jeg tror ikke at jeg skal begi meg ut på spekulasjoner, sier han.

– Ubehagelig sak

Han understreker flere ganger overfor Nordlys at byrådet oppfatter saken som graverende.

– Dette er heldigvis ikke hverdagskost, men det er selvfølgelig svært ubehagelig for dem det gjelder. At noen skal bli ulovlig overvåket mens de er på jobb, er helt uakseptabelt, sier Kanestrøm.

Rolf Øistein Barman-Jenssen, rektor på Sommerlyst skole, stemmer i:

– Vi ser alvorlig på dette, og vi vet ikke hvem som har tatt lydopptaket, i hvilken hensikt det er tatt eller i hvilken tidsperiode, sier han.

Skaper utrygghet

Barman-Jenssen forteller at det er fem lærere som deler det aktuelle kontoret. Her foregår samtaler med foresatte, samtaler om elever og privat samtaler lærerne imellom.

– Vi er veldig overrasket over at noe slikt har skjedd, og det skaper en voldsom utrygghet blant de ansatte, sier Barman-Jenssen.

I et brev til byrådet som Nordlys har fått tilgang til, bekrefter politiadvokat Aase Widding i Troms politidistrikt at de har mottatt kommunens anmeldelse. Fungerende etterforskningsleder Hans Martin Moen kan videre fortelle at det er åpnet etterforskning i saken.

– Det er foreløpig tatt ett vitneavhør, sier han.