Kvinnelige ledere i Nordland, Troms og Finnmark opplever større fleksibilitet og er generelt mer positive til arbeidsplassen sammenlignet med sine mannlige kolleger.

Det kommer fram i en landsdekkende studie gjennomført for ledelsesorganisasjonen Lederne av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work Institute. Mer enn 1600 norske ledere har deltatt i studien der deres opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap har blitt kartlagt.

De kvinnelige lederne skiller seg positivt ut på samtlige av faktorene som er målt i undersøkelsen.

– Dette tyder på et stemningsskifte i lederrollen og hvilke egenskaper som verdsettes i arbeidslivet. Kanskje tradisjonelle kvinnelige egenskaper har fått større plass, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, til Pressenytt for Lederne.

Meningsfylt jobbhverdag i Nord-Norge

Undersøkelsen avdekker at hele 90 prosent av kvinnene i Nord-Norge mener jobben er meningsfylt og ser på den som noe mer enn bare en jobb. Til sammenligning er det 80 prosent av mennene som mener det samme.

– Dette er et uventet resultat, og vi hadde ventet mindre forskjell mellom menn og kvinner, sier administrerende direktør i Great Place to Work, Jannik Krohn Falck, til Pressenytt for Lederne.

Han mener resultatene i studien kan tyde på at lederskap i norske bedrifter har endret seg.

– Er det slik at verdier som tradisjonelt er blitt mer verdsatt av kvinner, har fått større plass i norske ledergrupper?, lurer han.

Verdsetter åpen ledelse

Stadig flere norske bedrifter går over til en lederstil basert på strategisk HR. Ifølge Jan Olav Brekke i Lederne er strategisk HR ikke opplagt forenlig med de typisk kvinnelige verdiene.

– Strategisk HR er en styrende lederstil der alt kommer fra toppledelsen som direktiver. Vi er overbevist om at dette er en negativ utvikling i forhold til den tradisjonelle, åpne bedriftskulturen vi er så vant med i Norge, sier Brekke, som mener at undersøkelsen bekrefter at norske ledere og medarbeidere setter pris på en åpen og tilgjengelig ledelse.

Nordnorske kvinner i balanse

Når studien stiller spørsmål om medarbeiderne og lederne opplever å bli oppmuntret til å finne balanse mellom arbeid og privatliv, svarer 64 prosent av kvinnene i Nord-Norge bekreftende, mens 46 prosent av mennene er enige.

– For mitt vedkommende handler det om å være strukturert både hjemme og på jobb. På den måten klarer jeg å opprettholde balansen, og mestre hver av disse arenaene, sier Asta Sofie Lassesen fra Tromsø til Pressenytt for Lederne.

Hun er tilsatt som ny finansdirektør for Hurtigruten fra 1. januar 2012.

I oktober ble Lassesen kåret til et av de største ledertalentene i Norge av økonominettstedet E24. Hun er forsiktig med å knytte lederskap for tett opp mot kjønn.

– Jeg mener at trivsel på arbeidsplassen handler like mye om hvordan man er som person, det handler om lederstil og type, fremfor kjønn, mener hun.

Tillit skaper resultater

– At kvinnelige ledere nå er mer fornøyde enn sine mannlige kolleger viser en positiv dreining i norsk toppledelse, sier Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.

Han mener resultatene bekrefter at flere virksomheter satser mer på tillit og dermed også fleksibilitet.

– Tillit lønner seg for å skape resultater, og en opplevelse av tillit og fleksibilitet betyr at flere kvinner som tradisjonelt har tatt størst ansvar på den private arena, nå klarer å finne plass til en spennende lederrolle, mener Krohn Falck.