Kvinne ble fratatt rollen som klassestyrer - gikk til sak

LÆREREN TAPTE MOT KOMMUNE: Advokat Hjallis Bakke (bildet) representerer læreren som tapte i Hammerfest tingrett mot sin arbeidsgiver. Kvinnen krevde 20.000 kroner i erstatning for økonomisk tap for bortfall av godtgjørelse og oppreisning, men retten er ikke enig. Advokat Hjallis Bakke hadde ikke anledning til å kommentere saken i går. Foto: Oddgeir Isaksen

LÆREREN TAPTE MOT KOMMUNE: Advokat Hjallis Bakke (bildet) representerer læreren som tapte i Hammerfest tingrett mot sin arbeidsgiver. Kvinnen krevde 20.000 kroner i erstatning for økonomisk tap for bortfall av godtgjørelse og oppreisning, men retten er ikke enig. Advokat Hjallis Bakke hadde ikke anledning til å kommentere saken i går. Foto: Oddgeir Isaksen Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Må nå ut med 52.110 kroner i erstatning.

DEL

– Kontaktlæreransvaret er en funksjon, som skoleledelsen tildeler den enkelte lærer for hvert skoleår, fastslår Hammerfest i en dom, som går i disfavør av en lærer i Vest-Finnmark.

Det skriver Finnmark Dagblad.

Kvinnen har vært ansatt i samme kommune siden tidlig på 1980-tallet, og stevnet arbeidsgiver etter at hun var blitt fratatt kontaktlæreransvaret.

Første gang i 2007

Kommunen trakk fram i retten at kvinnen i 2007 hadde hatt en konflikt med en kollega hvor begge var blitt fratatt dette ansvaret for en periode.

Hun fikk kontaktlæreransvaret tilbake, men våren 2011 ble hun igjen fratatt dette. I et påfølgende møte ble det fra arbeidsgiver begrunnet i en manglende rapport som var etterlyst, klager fra utenforstående og brudd på avtalte regler.

Samme sommer fikk hun en advarsel for dette.

«Jeg gjør forskjell»

På høsten ble kvinnen delvis sykmeldt, og våren 2012 100 prosent. I et dialogmøte var kvinnen positiv til å starte for fullt på arbeid, men arbeidsoppgavene hun ønsket var ikke mulig, ifølge rektor på den aktuelle skolen.

I en e-post til kvinnen gjør rektor det klart: «Dette har jeg, og jeg alene, full styringsrett på», og skriver videre: «Jeg vil bare understreke at jeg gjør forskjell på ansatte. Det er jeg som leder nødt til å gjøre med tanke på at alle mine ansatte er forskjellige ...».

I samme e-post skriver rektor også: «Så stiller jeg meg undrende til at du som har jobbet så lenge som lærer, tror at det er ansiennitet som teller når jeg fordeler kontaktlæreransvaret ...». Fra skoleåret 2013 var læreren sykmeldt igjen. Først 50 prosent, og deretter 100 prosent fra påsketider.

– Burde veiledet henne

Det ble ført åtte vitner. Advokat Hjallis Bakke, som representerer læreren, mener at det å frata kontaktlæreransvaret er en endringsoppsigelse.

Advokat Bakke sa videre at rektor ikke bare har styringsrett. men også styringsplikt.

– Han burde veiledet henne framfor å ta fra henne ansvaret, sa advokat Bakke, og krevde 20.000 kroner i erstatning for økonomisk tap for bortfall av godtgjørelse og oppreisning.

Kommunen pekte på at det ligger under rektors styringsrett å bestemme hvem som skal være kontaktlærere, og at dette er en funksjon som tildeles for et år av gangen, at dette ikke er en endringsoppsigelse, og saksbehandlingsreglene overholdt:

«For ethvert tilfelle avvises at NN har krav på erstatning».

Dette mener retten:

  • Ordlyden i hennes arbeidskontrakt (fra 1980-tallet) taler for at hun ble ansatt som lærer. Ikke som kontaktlærer, klasseforstander eller klassestyrer.
  • Retten slutter seg ikke til at ordlyden «lærer» generelt, herunder NNs arbeidsavtale, skal forstås som «kontaktlærer».
  • Tariffavtalen taler for at arbeidsavtalen skal forstås slik at hun er ansatt som lærer.
  • Det er lang og fast praksis i skolen at man ansettes som lærer, og ikke som kontaktlærer, og at kontaktlæreransvaret er en funksjon, som skoleledelsen tildeler den enkelte lærer.
  • Rektors styringsbehov veier tyngre enn den enkelte arbeidstakers ønsker og behov.
  • Kontaktlærerens funksjon som et bindeledd mellom hjemmet, ledelsen og lærerteamet, tilsier at rektor har et reelt og nokså sterkt behov for selv å kunne vurdere.
  • Kontaktlæreransvaret har vært en tilleggsfunksjon, og ikke fastsatt del av hennes arbeidsforhold/stilling.
  • Læreren må dekke arbeidsgivers sakskostnader på 52.110 kroner, slår retten fast.

Artikkeltags