Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe mener at samiske barn må få en lovfestet rett til barnehageplass i barnehager bygget på samisk språk og kultur.

Forslaget kommer i forbindelse med den nye barnehageloven som nå utarbeides. Regjeringen har i den forbindelse foreslått at alle barn skal ha rett til barnehageplass.

– Mange samiske barn står i dag uten plass i samisk barnehage. Dette er beklagelig, all den tid vi vet hvor viktig det er både for språkutviklingen og identiteten. Jeg har tro på at en lovfestet rettighet vil kunne bedre situasjonen noe, uttaler sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta (NSR).

Offentlig ansvar

Det er primært et offentlig ansvar å sikre full barnehagedekning – også for samiske barn.

Likevel har lokale sameforeninger i flere kommuner måttet ta på seg ansvaret med å opprette og drive samiske barnehager. Flere steder er det langt flere søkere enn plasser, uten at kommunene viser vilje til å øke plassene av den grunn, påpeker han.

– NSR vil at alle samiske barn skal få tilbud om plass i samiske barnehager, uavhengig av hvor i landet de bor. Løftene om full barnehagedekning må også gjelde de samiske barnehagene, understreker Hætta.