Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe mener at kollektivtransporttilbudet i Nord-Norge må forbedres kraftig.

– Per i dag er det nærmest et ikke-eksisterende kollektivtilbud mange steder, og folk flest er derfor tvunget til å bruke bil, uttaler sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta (NSR). I et klimaperspektiv vil det være viktig å redusere bruken av bil, men vi kan jo ikke tvinge folk til å holde seg i ro heller. Når det ikke går verken buss, tog, båt eller fly – ja da er man nødt til å sette seg i bilen, fortsetter Hætta.

NSR sametingsgruppe vil be Sametinget om å ta opp saken med regjeringen.

– I den nasjonale klimadebatten fokuseres det jo mye på å redusere bilbruken. Blant annet foreslår jo Regjeringen å øke drivstoffavgiftene. Jeg ønsker å sette søkelyset på at vi som bor i distriktene faktisk ikke har noen andre reelle transportmuligheter per i dag, sier Hætta.