Det betyr at rundt 55 pasienter ved sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik, hver dag uteblir fra polikliniske avtaler.

Det gjelder alle aldersgrupper og alle diagnoser. I tillegg kommer ressurser som må brukes på de mange titusener som ombestiller.

Store konsekvenser

– Det får enormt mange konsekvenser når folk uteblir. Sykehuset taper penger og pasientene taper tid, sier helsesekretær Beate Brox ved Øye- og nevrokirurgisk avdeling på UNN?Tromsø.

– Hvor mye uteblivelsen utgjør i kroner og øre, er vanskelig å fastslå, ettersom man ikke vet hvor mye behandling pasienten vil få, sier hun.

I tillegg kommer de menneskelige ressursene.

– Senest i går hadde vi en uroterapeut (spesialsykepleier som utreder inkontinens, red.anm.) som satt uvirksom hele dagen fordi pasienter ikke møtte, sier seksjonsleder Turid Røkenes Kristiansen ved Kreft, kirurgi og kvinnehelseklinikken.

Unge menn glemmer mest

Så skulle man kanskje tro at pasienter fra distriktene er de som i størst grad uteblir.

Men en 5. årsoppgave som de tre medisinerstudentene, Christian Kjellmo, Jørgen Schei og Marius Edvardsen skrev i 2009/2010, viser at unge menn i bynære områder oftest uteblir fra timeavtale på sykehuset.

– Vi sendte ut skjemaer til alle de som hadde uteblitt de siste seks månedene, og det viste seg at nesten halvparten glemte timen. Av dem som glemte timen, var unge menn de som oftest glemte den, forteller Christian Kjellmo.

Han sier at de i oppgaven foreslo at SMS-varsling burde tas i bruk.

God erfaring med SMS

SMS-varsling har den offentlige tannhelsetjenesten i Troms god erfaring med.

På det meste opplevde opptil 20 prosent frafall til timene hos tannleger og tannpleiere. Nå ligger tallet på 7-8 prosent.

– Men det er stor variasjon, forteller fylkestannhelsesjef Peter Marstrander, som likevel er fornøyd med effekten av SMS.

Men fortsatt gikk grovt regnet 5 ½ tannlege- og tannpleierårsverk bort i 2010, på grunn av manglende frammøte.

– Det utgjør mer enn fire millioner kroner i året, sier Marstrander.

Ved UNN sier kommunikasjonsrådgiver Marit Einejord at de gjør forsøk med SMS-varsling, men at det ikke er helt ukomplisert, blant annet på grunn av taushetsplikt.

Kontakt oss hvis du ikke kan møte, er deres innstendige oppfordring, samtidig som de innrømmer at det noen ganger er de selv som omberammer timene.

Les mer i vår papirutgave eller på Nordlys for lesebrett.