Kostbar oppsigelse

Artikkelen er over 10 år gammel

Hurtigruten må betale nær 450.000 for usaklig oppsigelse

DEL

En heller fuktig helg i tørrdokk i Danmark endte med oppsigelse for den kvinnelige Hurtigruten-ansatte. Nå er Hurtigruten ASA dømt til å betale nærmere 450.000 kroner i saken.

Ofoten tingrett har dessuten kjent oppsigelsen av kvinnen ugyldig.

Episoden fant sted mens MS «Vesterålen» lå i tørrdokk i Fredericia i Danmark i februar i fjor. Etter en middag på restaurant Djengis Khan, arrangert av velferden ombord, gikk deler av mannskapet på pub. Den kvinnelige hurtigruteansatte gikk deretter på en privat fest.

Ble oppsagt

Neste kveld traff hun deler av besetningen på en pub i Fredericia. Kvinnen skulle så stille på jobb ombord søndag morgen klokka 07.00, men møtte aldri. Kapteinen og verneombudet oppsøkte henne på lugaren klokka ni samme morgen, og kunne konstatere at hun var beruset.

I løpet av to dager ble det så avholdt to møter i disiplinærnemnda før kvinnen 4. februar fiikk avskjedsbrevet fra selskapet i hånden.

I desember i fjor stevnet så kvinnen Hurtigruten for retten for usaklig oppsigelse. Ikke var det gitt noen advarsel til kvinnen og pliktbruddet var ikke stort nok til å forsvare en oppsigelse «på direkten», ble det hevdet.

Beruset, men...

Ofoten tingrett ved dommerfullmektig Jon Arild Strand fastslår at kvinnen var «svært beruset» da kapteinen banket på døra den aktuelle søndagsmorgenen. Hun hadde dermed gjort seg skyldig i brudd på rederiets rusmiddelpolicy, påpeker retten. Men tingretten mener kvinnen ikke var skyldig i brudd på avholdsplikten etter sjølovens paragraf 144.

«Retten er av den klare oppfatning at selv om NN (kvinnens navn) er del av sikkerhetsbemanningen ombord, må det faktum at båten lå i tørrdokk medføre at hun ikke utfører «tjeneste som er av vesentlig betydning for sikkerheten til sjøs»», heter det i rettens vurdering.

Erstatning

Tingretten avviser da også at det forelå noen grov tjenesteforsømmelse fra kvinnens side - og heller ingen saklig grunn til avskjed:

«Det foreligger riktignok et tillitsbrudd mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, men retten finner at hensett til NNs langvarige ansettelsesforhold blir en oppsigelse en uforholdsmessig reaksjon overfor pliktbruddet». Og tingretten konkluderer med at det heller ikke er «åpenbart urimelig» at ansettelsesforholdet består.

Tingrettens slutning er at Hurtigruten ASA må betale kvinnen 320.000 kroner i erstatning for økonomisk tap og 30.000 kroner i oppreisning. Selskapet må også betale 98.843 kroner i saksøkers saksomkostninger.

Hurtigruten ASA har valgt å ikke anke dommen, og kvinnen skal være i arbeid igjen i selskapet.

Artikkeltags