Kontrakter skal løse reinfloken

Artikkelen er over 15 år gammel

Reindriftsforvaltninga vil inngå bindende kontrakter med reineiere om å kutte i flokkene.

DEL

I Stortingets spørretime onsdag måtte justisminister Odd Einar Dørum forklare seg om reinskandalen i Finnmark på vegne av Landbruksminister Lars Sponheim.

Nordlys dokumenterte nylig hvordan Stortingets krav om kraftige kutt i reintallet løper ut i sanden. I stedet for den bebudede nedbyggingen har reintallet økt kraftig. I dag er den nesten dobbelt så mye rein som taket Stortinget satte i 2002. Øystein Hedstrøm (Frp) ville vite hva regjeringen har tenkt å gjøre for å løse floken.

Dyre og dårlige prosjekter

– Skiftende regjeringer har prøvd forskjellige virkemidler som tidligslaktetilskudd, kalveslaktetilskudd, forskjellige premieringsordninger, og det mest kostbare; et omstillingsprogram til 330 millioner kroner som fikk 12 reindriftssamer ut i ny jobb. Kan vi nå være rimelig sikre på at de tiltakene denne regjeringen nå iverksetter vil kunne gi de endelige løsningene slik at vi når målet om 64.100 dyr innen april neste år, spurte Hedstrøm.

– Det er nå lagt opp til konkrete bindende avtaler, både med distriktene og de enkelte driftsenhetene. Kontraktene er utformet på en slik måte at det ikke gis tilsagn om bonus hvis driftsenhetsinnehavere som representerer mer enn ti prosent av høyeste tillatte reintall i distriktet velger å stå utenfor denne ordningen, forklarte justisminister Odd Einar Dørum og fortsatte:

Forpliktende avtaler

– Videre er det et krav at distriktet må forplikte seg til å utarbeide en reduksjonsplan med høyeste antall rein fordelt på driftsenhetene i distriktet. Hvis ikke disse forutsetningene er oppfylt vil de inngåtte kontraktene ikke trå i kraft, og da blir det heller ikke foretatt noen utbetaling av statlige midler. For øvrig vil jeg nevne at forutsetningen for støtte over reindriftsavtalen er at det utøves lovlig reindrift. Herunder at man forholder seg til lovlig fattede vedtak om høyeste reintall. Virkemidler over reindriftsavtalen vil derfor inngå som et sterkt insitament for å tilpasse størrelsen på flokken til det maksimalt tillatte reintall i en driftsenhet, sa Dørum.

Han unngikk å svare direkte på Hedstrøms spørsmål om hvorvidt regjeringen ville nå målsettingen om et reintall på 64.100 innen fristen, 1. april 2005.

Artikkeltags