- Vi har mistet en vesentlig del av eiendommen. En masse tilsvarende 12000 kubikkmeter, eller omtrent volumet på en 20-25 eneboliger er forsvunnet, forteller Tromsømannen Kjell-Olav Nilsen.

Sjokkbeskjeden

Onsdag fikk han sjokkbeskjeden: Loppa kommune har tatt ut betydelige masser fra hans eiendom på Rosenby - uten at han har blitt informert.

- De har rett og slett stjelt massen. Jeg har fått vite at de har brukt massen til å fylle ut et industriområde. Jeg er overbevist om at dette har vært et kalkulert inngrep.

Nilsen forteller at han anser eiendommen sin som delvis ødelagt som en følge av inngrepet.

- Slik jeg ser det er nærmere en tredjedel av eiendommen nå ubrukelig.

Varsler rettslig etterspill

Han varsler nå at dette vil få rettslig etterspill.

- Dette kommer til å gå til retten. Kommunen har ovenfor min advokat tilstått det de har gjort og sier de vil løse saken i minnelighet. Det kan de glemme!, tordner han.

Kjedelig sak

Bjørnar Tollefsen i Loppa kommune innrømmer overfor Nordlys at de har gjort en beklagelig feil.

- Dette er en kjedelig sak. Vi gjorde i 2010 undersøkelser om hvem som eide området og fant da ut at den aktuelle eiendommen tilhørte Finnmarkseiendommene (Fefo). Dermed satte vi igang med utbedringene.

Han forteller at det er snakk om en fjellvegg som har blitt sprengt for å rette ut en sving på en vei. Vegvesenet ga tillatelse med det formål å rette ut svingen i Rosenby og få trafikken lengre bort fra Boligtomta. Massen som ble sprengt bort ble kjørt vekk.

Erkjenner ansvar

- Loppa kommune erkjenner ansvar i denne saken og vil forsøke å få løst dette på en minnelig måte. Jeg har fått forstått at Nilsen ikke ønsker dette for øyeblikket. Vi må bare beklage det som har skjedd og så får vi ta konsekvensene av det som kommer.

I tillegg til Nilsen er også to andre grunneiere involvert i denne saken. Loppa kommune informerer at de har vært i kontakt med den ene av disse.