Gå til sidens hovedinnhold

Kommune anklages for mislighold av en million kroner

Artikkelen er over 7 år gammel

– Vi har vårt på det rene, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

HARSTAD (Nordlys.no): Fylkesmannen i Troms har kontaktet Harstad kommune, etter at de mottok en anonym henvendelse om mislighold av tildelte midler til rus- og psykiatritjenesten. I varslinga heter det at det kan se ut til at kommunen har mottatt tilskudd rettet mot personer som får botilbud ved Kvadraten og Klubbholmen boliger på Stangnes. Tildelinga er gjort over statsbudsjettet, med et beløp på 485.000 kroner per år. Ifølge avdelingsleder Jan-Peder Andreassen ved fylkesmannens justis- og sosialavdeling, skal pengene ha gått til andre formål enn omsøkt.

– Pengene var søkt til bruk for å skaffe boliger til personer med rus og psykiatriproblemer. I varslingsbrevet hevdes det at pengene skal ha blitt brukt til andre formål, sier Jan-Peder Andreassen.

Bygd på tillit

Tilskuddet som ble gitt via Fylkesmannen i Troms, ble tildelt i 2010 og 2011. Det var også omsøkt i 2012, men Andreassen har foreløpig ikke klart å finne at beløpet er utbetalt.

– Rutinemessig undersøker vi om utbetalinga er ført på en annen konto i vårt system, eller om det ikke ble utbetalt noe dette året, sier Andreassen.

Det er ubestridt at det er utbetalt 970.000 totalt i 2010 og 2011, fordelt på 485.000 per år. 475.000 av disse skulle gå til lønnsutgifter til en person som skulle styrke botilbudet. De siste 10.000 kronene skulle benyttes i forbindelse med deltakelse på konferanser og samlinger knyttet til temaet boligsosialt arbeid.

Varsleren hevder at pengene istedet er blitt brukt til å avlønne en sosionom som har jobbet som miljøterapeut i 100 prosent stilling, uten noe ansvar for boligsosialt arbeid.

– Dersom det viser seg at dette er korrekt, så ser vi svært alvorlig på det. Slike tildelinger er bygd på tillit mellom stat og kommune. Men som sagt, vi skal først høre kommunens redegjørelse før vi går videre med saken, sier Andreassen.

Flere krav

Den ansvarlige for søknaden og fordelingen av pengene er navngitt i varslingsbrevet. Likevel sier Andreassen at dette vil være et kommunalt ansvar.

– Foreløpig har vi kun orientert kommunen, og vil komme med en nærmere redegjørelse senere. På nåværende tidspunkt kan jeg ikke si noe om hva konsekvensen vil bli for Harstad kommune, sier Andreassen.

I varslingsbrevet kommer det også fram at Fylkesmannen i Troms i desember 2013 framsatte krav om tilbakebetaling av tilskuddsmidler fra samme enhet i kommunen.

"Det kan se ut til at nevnte instans ikke vet/eller vil vite hva boligsosialt arbeid er." skrives det i brevet.

Rutine

Rådmann Hugo Thode Hansen avdramatiserer varslingsbrevet, og sier at kommunen har gjort alt riktig i denne prosessen.

– Harstad kommune har ivaretatt det rapporteringsmessige, og dette er godkjent av revisjonen. Det gjelder både utbetalingene i 2010 og i 2011. Nå skal vi undersøke dette nærmere, og komme med en redegjørelse til Fylkesmannen i Troms. Det er ingen dramatikk i dette, og henvendelsen fra fylkesmannen er ren rutine, sier Thode Hansen.

Rådmannen sier at kommunen har benyttet de omsøkte midlene riktig i perioden 2010 og 2011.

Kommentarer til denne saken