Kloakken flyter fritt

Flere private kloakkutløp i Tromsø går rett i fjæra, og det florerer av farlige kumlokk, konstaterer driftsjef Jan Stenersen og avdelingsingeniør Rune Dreyer Olsen

Flere private kloakkutløp i Tromsø går rett i fjæra, og det florerer av farlige kumlokk, konstaterer driftsjef Jan Stenersen og avdelingsingeniør Rune Dreyer Olsen Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Her flyter kloakk rundt boliger og fritidshus. Den fører til lukt, algevekst og sykdom. SE BILDENE:

DEL

– Dette er direkte sykdomsframkallende. På landsbasis regner man med at 300.000 sykedøgn årlig skyldes kloakkutslipp, sier driftssjef avløp i Tromsø kommune Jan Stenersen.

Vann og avløp har nå inspisert 1500 av totalt 2200 private avløpsanlegg i kommunen.

SE BILDENE: Kloakkbilder

Ni av ti oppfylte ikke kravene.

– Vi var overrasket over omfanget, sier Stenersen.

Vann og avløp anslår i tillegg at det finnes 2500 uregistrerte utslipp som nå skal kontrolleres.

Gamle anlegg

Tromsø er en vidstrakt kommune, og har derfor mange husstander som ikke er tilknyttet kommunens avløpsnett.

De må bruke private slamavskillere (septiktanker) som skal tilfredsstille minimumskrav til kapasitet. Det er også krav til hvordan avløpsvannet avsiles i terrenget eller føres ut i sjø eller bekk.

De fleste private anlegg tilhører private boliger, fritidshus og hytter som er bygget lenge før forurensningsloven ble revidert i 1988 og 2006.

– De har ikke begått ulovligheter, men anleggene tilfredsstiller ikke moderne krav, sier Stenersen.

For mange tommeltotter

Noen steder var slamavskilleren god nok, helt til montøren tok seg vann over hodet.

– Vi så tilfeller der avløpet var koplet på der kloakken skulle inn.

Stenersen mener det også er i huseiernes interesse å få ryddet opp i utslippene, som er en fare for både miljø og helse.

– Barn tråkker i det når de leker, og drar det inn i huset. Det samme gjelder kjæledyr. Dessuten fører det til lukt, og en forurenset strandsone, sier Stenersen.

Han viser til området nord for Tønsvika som et eksempel på «grønnfjære» med algevekst på grunn av utslipp.

Kommunelege Trond Brattland tror likevel ikke opprydningen kommer til å gi de helst store utslagene på sykdomsstatistikken.

– Disse mage- og tarmbakteriene gir risiko når vi får dem i munn og øyne. Derfor kan det forekomme noe smitte ved bading, særlig der vannutskiftingen er liten. Men vi har jo mindre bading her enn sørpå.

Vann og avløp har også funnet mange farlige kumlokk under inspeksjonene.

– Noen vippet rundt når vi tråkket på dem. Andre steder var kummen dekket av morkne planker, sier Stenersen.

Må betale selv

Vann og avløp sender nå ut varsel om pålegg i de alvorligste sakene. Deretter jobber de seg gjennom bunken, før våren skal alle som er inspisert ha fått beskjed om hva som må gjøres.

– Vi vil gi alle tid til utbedringer, så de kan ta tak i dette før det kommer til pålegg. Det kan dreie seg om alt fra små utbedringer til investeringer på flere titusener. Ettersom dette er private anlegg, kan ikke kommunen ta regningen, sier Stenersen.

Vann og avløp har kontrollert alle anlegg, også offentlige bygg som skoler.

– Og det blir noen pålegg til kommunen også, konstaterer økonomirådgiver Jørn Fjellsaune.

Artikkeltags