Selv om Senterpartiet sitter i regjeringen og Norge aldri har brukt mer penger på distriktspolitikk, klarer ikke utkantkommuner å holde på ungdommen.

Bare de siste ti årene har antallet innbyggere mellom 20 og 40 år i Finnmark, Nordland, Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark falt med mellom 10 og 20 prosent, skriver Aftenposten.

I samme periode steg antallet unge mennesker i Oslo med over 20 prosent. Også i Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag har tallet på unge vokst kraftig, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som fakta- og utredningsbyrået NyAnalyse har satt sammen for Aftenposten.

Forgubbingen i deler av Norge skyldes hovedsakelig at unge mennesker ikke flytter tilbake til sine hjemkommuner etter å ha reist ut for å ta utdannelse, ifølge tallene fra NyAnalyse.

– Dette er det mest forsømte temaet i den nasjonale, politiske debatten. De grunnleggende demografiske problemene i mange kommuner diskuteres lite selv om Norge nå står ved et avgjørende tidsskille, sier Bent Høie, nestleder i Høyre.

Samtidig med utflyttingen av unge har andelen eldre innbyggere vokst i mange, små kommuner. I de store bykommunene utgjør befolkningen over 60 år nå 18 prosent, mens andelen er nesten ti prosent høyere i landets minste kommuner – og det er før eldrebølgen rammer Distrikts-Norge. (©NTB)