Vogntoget var tysk, sjåføren finsk og lasten norsk. Kontrollørene fra Statens vegvesen fant grunn til å gjøre en grundig sjekk av papirer og kjørerute da de stoppet vogntoget ved Nordkjosbotn tirsdag. De avslørte at transporten var i strid med reglene for kabotasje, bruk av utenlandske transportører i Norge. Sjåføren måtte betale en bot på 15.000 kroner før han ble sendt ut av landet.

Stadig flere

– Det er blitt stadig flere utenlandske transportører på norske veier, og vi vet det drives mye ulovlig kabotasje, sier seksjonsleder Frits Karlsen i Statens vegvesen region Nord, som nå vil intensivere kontrollene.

Regelverket skal beskytte norske transportører mot dumping av priser og lønninger. Utenlandsk registrerte kjøretøy kan utføre tre såkalte kabotasjeturer i forbindelse med oppdrag i Norge. Det må skje innen sju dager etter at den innkommende lasten er losset.

– Det er et møysommelig og tidkrevende arbeid, men vi akter å bruke en del ressurser på dette. Vi går gjennom fraktdokumenter og ferdskriver, og det finnes flere måter å avsløre dem. Det har likevel hendt vi har vært nødt til å la vogntog kjøre fordi vi ikke klarer dokumentere lovbruddet, sierKarlsen.

Slipper unna

Mens sjåfører og bileier må svi, slipper oppdragsgiverne unna. Det er ofte store og velrenommerte aktører som leier inn ulovlig transport. Ifølge Karlsen kjørte bilen som ble stoppet på Nordkjosbotn på oppdrag for en større transportformidler i Nordland. Før jul ble et svensk vogntog tatt med en fiskelast fra Lerøy, på oppdrag fra Posten-eide Bring.

– De som formidler last har jo en sentral rolle. Samferdselsdepartementet har nå signalisert regelendringer som gjør at de i større grad blir stilt til ansvar, sier Karlsen.

Han sier det er vanskelig å anslå omfanget.

– Men vi får daglige tips. Vi er helt avhengig av øynene og ørene til de som ferdes på veiene.

Mange tips

Distriktssjef Odd Hugo Pedersen i Norsk Lastebileier Forbund bekrefter at de videreformidler mange tips om kabotasje.

– Vi er veldig glad for at det blir oppmerksomhet rundt dette. Ikke minst om oppdragsgiverne blir stilt til ansvar. Dette er deres ansvar. For noen kan det nok handle om at de ikke har satt seg inn i regelverket, men det handler nok mye om økonomi. Jeg vil likevel tro at mange etter hvert ser et poeng i at norske biler har best framkommelighet vinterstid, sier Pedersen.

Ulovlig kabotasjekjøring gjelder ikke bare transport av varer. Statens vegvesen varsler at det kommer til å bli intensive kontroller når turistbussesongen starter.