Hvilken skole i Troms bør du søke deg til dersom du ønsker de beste standpunktkarakterene?

Svaret er trolig privatskole, viser en oversikt fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2011–2012.

På toppen troner Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i Tromsø. Her fikk elevene opptil 1,2 bedre standpunktkarakterer enn sine jevnaldrende i den offentlige skolen – både i Troms og ellers i landet.

Faller over to karakterer

Dersom NTG-elevene kommer opp i eksamen i de samme fagene, er imidlertid bildet ganske annerledes.

For der de ligger over både fylkes- og landsgjennomsnittet i standpunktkarakterer, faller de under snittet når de vurderes av eksterne sensorer:

  • n I realfagsmatematikk fikk elevene ved NTG i snitt karakteren 5,2 i standpunkt. I eksamen er karakteren nede i 2,5 i snitt.
  • n Den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i faget rettslære 2 er 4,7, mens eksamenskarakteren er 2,8.
  • n I norsk hoved- og sidemål faller elevene mellom 1,1 og 1,2 karakterer fra standpunkt til eksamen – langt høyere enn i den offentlige skolen.

– Det er veldig synd, og det er nesten slik at man kan tenke at det ikke stilles høye nok krav til lærerne i det private, sier Dana Meknas, leder i Elevorganisasjonen i Troms.

Forsker på forskjellene

Hun beskriver fallet i karakter fra standpunkt til eksamen som oppsiktsvekkende. I verste fall kan det gå ut over elevene, frykter Meknas.

– Dersom lærerne legger seg på en stram linje gjennom hele året, er du forberedt på eksamen. Dersom lærerne ikke gjør det, kan eksamen komme på deg som en bombe. Du tror at du kan, men du kan ikke, sier hun og legger til:

– Jeg tror det er viktig å få standardisert karakteropplegget.

Utspillet møter en viss gjenklang i Utdanningsdirektoratet. De ønsker ikke å kommentere enkeltskoler, men opplyser at de har har et forskningsoppdrag gående om samme problemstilling.

– Elever ved private skoler får i litt større grad lavere karakter til eksamen enn til standpunkt enn elever ved offentlige skoler, sier Sissel Skillingshaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

– Forskjellene er relativt beskjedne. Årsakene til dette er sannsynligvis sammensatte, fortsetter hun.

Ulike karakterkrav

Bente Engdahl, rektor ved NTG i Tromsø, minner om at standpunkt- og eksamenskarakter er ganske forskjellige.

– Standpunkt er et mål for den bærekraftige kompetansen en elev har i faget, og sluttvurderingen skal gjenspeile denne kompetansen. Ved eksamen måles elevens resultat på én dag, sier hun.

– Burde det da sprike så mye?

– Det er vanskelig å svare på, og mer nyansert enn som så. Bak tallene ligger det krav om at lærerne skal foreta en forutsigbar underveisvurdering av elevene, repliserer Engdahl og viser til læreplanverket i Kunnskapsløftet, det såkalte K06.

Hun minner om at lærerne ved NTG jobber for å tilpasse undervisningen for å følge opp det hun kaller «24-timersutøveren». Det betyr mye individuell oppfølging av elevene.

– Betyr det at dere er snillere fordi dere er Norges Toppidrettsgymnas?

– Nei, men vi er en liten skole, der elevene er rimelig homogent sammensatt, i og med at de i utgangspunktet har et felles mål om å kunne nå lengst mulig innenfor sin idrett. Dette skaper en prestasjonskultur også i skolefag. Med lærere som forstår elevenes totalsituasjon, får vi en læringskultur der elevene får muligheter til å forbedre sin bærekraftige kompetanse, helt inn mot standpunktkarakteren skal settes, sier Engdahl.

– Lærerens jobb

På Kongsbakken videregående skole i Tromsø fikk elevene i 2011–2012 i snitt standpunktkarakteren 4 i realfagsmatematikk – 1,2 karakterer dårligere enn ved NTG.

I eksamen i samme fag gjorde imidlertid Kongsbakken-elevene det bedre enn de vordende idrettstopper, med 3,1 i karaktersnitt.

– Da virker det nesten som om enkelte kan betale seg til gode karakterer, sier Jakob Henstein (16), elev på Kongsbakken.

– Eller at de rett og slett har snillere lærere, sier kameraten Rikhard Bjørgve (16).

De er begge enige om at noe er galt dersom det er for stort sprik mellom standpunkt- og eksamenskarakter.

– Læreren som setter standpunkt har også som jobb å forberede deg på eksamen, sier Henstein.

Dana Meknas i Elevorganisasjonen vil ikke spekulere i om privatskoleelever har det lettere fordi de betaler, men gjør seg likevel noen tanker:

– I et marked er det selvfølgelig viktig å «selge» skolen sin som bra.