- Vi har valgt å følge både norske innstillinger til temaet, samt følge innstillingen til det internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) om e-sigaretter. I tillegg har vi også foretatt en egen vurdering i forhold til hvordan vi skal håndheve et regelment om bruk av disse elektroniske sigarettene, sier pressekontakt og kommunikasjonsrådgiver Tormod Sandstø hos SAS til Nordlys, og fortsetter:

- Basert på dette har vi tatt en avgjørelse om at vi ikke tillater bruk av e-sigaretter ombord på våre flyvninger.

- Utrygghet for passasjerer

Overfor Nordlys utdyper Sandstø ytterligere hvorfor flyselskapet har tatt avgjørelsen om å ikke tillate det mye omtalte røykesubstiuttet, til tross for at det ifølge produsentene og tilhengerne kun skal avgi ufarlig vanndamp.

- For det første så føler vi at behovet for dette produktet er så marginalt at dette veid opp mot den usikkerheten og utryggheten synet og bruken av e-sigaretter kan skape hos medpassasjerer, gjør at vi ikke ser verdien for våre passasjerer og våre ansatte ved å tillate dette.

Gjør løpende vurderinger

Men Sandstø lukker ikke døra helt for elektroniske sigaretter. Hvis det skulle komme en regelendring i norsk lov og/eller at ICAO skulle endre syn på produktet, lover han at SAS vil se nærmere på saken.

- Vi i SAS gjør hele tiden løpende vurderinger på både dette temaet og andre basert på de endringene som oppstår. Men inntil videre vil fortsatt håndheve dette forbudet.

Har ikke opplevd problemer på flyvninger

Også hos Norwegian bekrefter man at de ikke tillater e-sigaretter på sine flyvninger.

- I et møte med NHO Luftfart i 2011 ble det oppfordret til et forbud mot e-sigaretter ombord på flyvninger. Norwegian følger denne anbefalingen. Videre skaper disse sigarettende en sjenerende nikotindamp, samtidig som bruken kan oppfordre andre til å røyke vanlige sigaretter, eller forlede andre medpassasjerer til å tro at noen røyker vanlige sigaretter. Videre er det også vanskelig for kabinpersonellet å være sikker på om det er e-sigaretter eller vanlige sigaretter man røyker, opplyser informasjonssjef og kommunikasjonsrådgiver hos Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Holbergh Jacobsson følger også opp med å understreke at Norwegian ikke har opplevd noen former med problemer knyttet til personer som har forsøkt å bruke e-sigaretter ombord på deres flyvninger. Heller ikke SAS' Tormod Sandstø kjenner til noen tilfeller hvor det har oppstått problemer ved at passasjerer har forsøkt å røyke disse sigarettene ombord.