Det var i en åpen Facebook-gruppe til støtte for romfolket den tidligere Frp-politikeren Per Egil Eira i forrige uke kom med salven.

I en tirade om at han ikke ønsket å bli meldt inn i en slik gruppe, skrev Eira følgende:

«For min del kan det derre idiot­romfolket bli kasta på havet og bedt om å bli svømme tilbake. Eller så skulle jeg ønske at noen snitter de opp i småbiter og bruker de som hundefor».

LES MER OM SAKEN HER: «Skulle ønske at noen snittet opp romfolket i småbiter og brukte det som hundefôr»

Nordlys omtalte saken – og førstestatsadvokat Lars Fause merket seg den. I går ba han Vestfinnmark politidistrikt vurdere etterforskning av Eira for brudd på rasismeparagrafen.

– På bakgrunn av oppslaget i avisa Nordlys har jeg bedt politimesteren i Vestfinnmark vurdere om det er grunnlag for å iverksette etterforskning etter straffelovens paragraf 135a, altså rasismeparagrafen. Jeg forventer at de følger opp henvendelsen, sier Fause til Nordlys.

Klare over saken

– Hva kan du si om din egen vurdering av saken?

– Jeg reagerte på uttalelsen og syntes det var riktig å vurdere etterforskning.

Han opplyser på generelt grunnlag at rasisme er et prioritert satsingsområde fra Riksadvokaten, og noe påtalemyndigheten følger nøye med på.

Politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt er for tiden på ferie. Tidligere i går – før Fause sendte sin begjæring – ønsket han ikke å kommentere om politiet vil åpne etterforskning.

– Vi er klare over saken og følger med på den. På generell basis vil jeg si at folk bør tenke over hva slags signaler de sender ut – både med tanke på å være medmennesker, men også opp mot straffelovgivningen. Samtidig skal vi også verne sterkt om ytringsfriheten, sa Aas til?Nordlys i går ettermiddag.

Enig i vurderingen

Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø (UiT) Andé Somby er enig i statsadvokatens vurdering.

– Dette er et utsagn som ser ut til å rammes av straffelovens paragraf 135a. Dette er etter min mening en riktig vurdering av Fause, sier Somby til Nordlys.

Eiras politiske bakgrunn mener førsteamanuensisen tillegger ham et visst ansvar.

– Noen må ha stolt på denne mannen, og den tillitten bør han være verdig. Dette er ikke en verdig handling, sier Somby.

I fjor høst raste debatten om hvorvidt Tromsø kommune skulle innlemmes i samisk språkområde. I den forbindelse kom det flere ytringer som av mange ble oppfattet som hets av samer.

Flere tok da tydelig avstand fra denne formen for debatt.

– En skal ikke bli hatet for hvilken gruppe en hører til, enten det er nordmenn, svensker, kvinner, samer eller romfolk, sier Somby.