Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe sette i gang et alfabetiseringsprogram for å bevare det samiske språket. De mener målgruppene må være voksne samer som ikke behersker samisk skriftlig og muntlig, men som har potensial til å utvikle språket og som ønsker å være en samiskspråklig ressurs.

– Mange av dagens unge samiske foreldre har ikke selv hatt muligheten til å lære seg språket, men ønsker likevel at barna skal bli samisktalende. Det er samfunnets ansvar å legge forholdene til rette slik at også de foreldrene som ønsker det kan lære seg samisk. På denne måten kan de følge opp barnas språkopplæring, noe som vil være en fordel for alle parter, uttaler sametingsrepresentant for NSR, Tone Finnesen.

Sametinget skal i løpet av året fordele avkastningen av Samefolkets fond. NSRs sametingsgruppe mener at avkastningen skal brukes til tiltak som bevarer, styrker og gjenreiser det samiske språk.

– Vi vil prioritere tiltak som allerede på kort sikt kan resultere i flere aktive samiskspråklige, og språkopplæring for foreldre vil være ett slikt tiltak, mener Finnesen.