– Dette er en gledens dag! Vi er selvsagt overlykkelige for at lovforslaget nå later til å bli vedtatt – på alle punkter.

Stian Torleif Varpe er nestleder i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) i Troms. Onsdag formiddag fulgte han debatten i Stortinget om ny, kjønnsnøytral ekteskapslov på TV. Feiringa får vente til 20. juni. Da inviteter LLH sammen med Skeiv Arktisk Ungdom i Troms (SKAUT)til fest på kafe Sånn i Kulturhuset i Tromsø.

Norge i tet

- Medmenneske-perspektivet er for meg det viktigste, sier SKAUT-leder Ingebjørg Aamlid Dalen. - At man ikke blir putta i en boks, men er helt likestilt. Partnerskap var et framskritt, men det gikk fortsatt et skille mellom det og ekteskap, sier hun

Den nye loven gir homofile og lesbiske samme rett til ekteskapsinngåelse som heterofile.

– Dette er et kjempesteg framover. Norge er det sjette landet i verden som vedtar en slik lov. Ser vi på utviklinga fra 1972, da homofil praksis ble avkriminalisert, har det skjedd utrolig mye. På 36 år har det skjedd en utvikling som er veldig bra. Norge er i tet på verdensbasis når det gjelder likestillingsarbeid, sier Stian Torleif Varpe.

Lokal homoplan

Varpe er nestleder for over 200 medlemmer i LLH Troms. Organisasjonen har på landsbasis rundt 2.300 medlemmer.

– Her i Troms har LLH nådd et nivå hvor vi tas på alvor av myndighetene. Det er vi svært godt fornøyd med. Ikke minst i Tromsø opplever vi et godt samarbeid med kommunen som snart sender sin nye LHBT-plan (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – også kalt homoplanen) ut på høring.

– Hva er innholdet i denne planen?

– Et hovedtrekk er tiltak for kompetanseheving og inkludering på sektorer som skole, helse, idrett og fritid. Det er en veldig godt gjennomtenkt plan som legges til grunn.

– Hva slags kompetanse er det snakk om?

– Det handler om å styrke kunnskapen om det å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson hos lærere, helsepersonell og andre relevante støttespillere. Ikke minst i forhold til unge som opplever usikkerhet og som blir mobbet og trakassert er dette utrolig viktig.

– Hvis en homofil 16-åring for eksempel betror seg til en lærer eller en helsesøster om sin seksuelle legning – og får til svar at dette kan jeg dessverre ikke hjelpe deg med – da gjør det noe med denne 16-åringen som trenger å bli møtt med støtte og informasjon som gjør det lettere å finne seg selv.

– Tror du loven som vedtas i dag i seg selv kan bidra til å viske ut fordommer og hindre diskriminering?

– Det tror jeg definitivt, sier Stian Torleif Varpe.

Nederland først ute

Nederland var først ute med å vedta en lov som gir adgang for ekteskap mellom personer av samme kjønn. Det skjedde i 2001.Senere har Belgia, Canada, Spania, Sør-Afrika og enkelte delstater i USA fulgt etter.

Her er de viktigste punktene i den nye ekteskapsloven:

* Homofile skal ha samme rett til å inngå ekteskap som heterofile. Homofile ektepar vil få mulighet til å bli vurdert som adoptivforeldre på linje med heterofile.

* Lesbiske par skal ha samme mulighet til å bli vurdert for assistert befruktning som heterofile.

* Kirken skal ha rett, men ikke plikt, til å vie homofile par.

* De som ønsker det, kan få omgjort partnerskap til ekteskap. De som ikke ønsker det, får beholde sin status som registrerte partnere. Det vil ikke være mulig å inngå partnerskap etter at loven trer i kraft.

Feiring

20. juni vil Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring og Skeiv Arktisk Ungdom feire den nye loven mde en stor fest i Tromsø.

Organisasjonene søkte først kommunen om å få bruke rådhuset til en høytidelig markering, men velger trolig å legge hele arrangementet til kafeen Sånn i Kulturhuset.