Jon Gauslaa leder kommisjonen

Justisminister Knut Storberget (t.v.) sammen med Jon Gauslaa, leder for den nye kommisjonen.

Justisminister Knut Storberget (t.v.) sammen med Jon Gauslaa, leder for den nye kommisjonen. Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Finnmarkskommisjonen oppnevnt fredag.

DEL

– Å sikre kartleggingen av rettigheter er av stor betydning for den samiske befolkningen og andre utmarksbrukere i Finnmark og er en viktig del av Finnmarksloven, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Finnmarksloven ble vedtatt i 2005 og året etter overtok Finnmarkseiendommen Statskogs grunn i Finnmark. Etter loven skal det opprettes en kommisjon, Finnmarkskommisjonen, for å kartlegge eksisterende rettigheter til den grunnen Finnmarkseiendommen overtok.

Oppretter egen domstol

I tillegg skal det opprettes en særdomstol, Utmarksdomstolen for Finnmark, for å pådømme tvister som reiser seg i den forbindelse.

Kommisjonen skal ha fem medlemmer, og minst to av medlemmene skal være bosatt i eller på annen måte ha sterk tilknytning til Finnmark fylke.

Gauslaa leder kommisjonen

Kommisjonen som ble oppnevnt fredag, ledes av Jon Gauslaa, tidligere leder i Samerettsutvalget, fylkessekretær Kjell Næss i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Finnmark, tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga, Anne Marit Pedersen fra Arbeiderpartiet i Tana og Hilde Agathe Heggelund, tidligere politimester i Vardø. (ANB-NTB).

Artikkeltags