DYRØY (Nordlys): Italo Profeti flyttet fra Tromsø til Dyrøy for å oppleve den ypperste livskvalitet i «den lærende kommunen». Nå vil han vekk snarest mulig.

– Jeg kommer ikke til å prøve landsbygda i Nord-Norge en gang til, slår han fast.

Det var i utgangspunktet en rosenrød historie. Italieneren Italo Profeti, masterutdannet psykolog, bodde i Tromsø og ble oppmerksom på lille Dyrøy i 2011 da kommunen gjorde framstøt i byen med sitt Fox-arrangement for å lokke til seg nye innbyggere. Profeti ble umiddelbart frelst.

– Det var kjærlighet ved første øyeblikk. Det var fantastisk flotte verdier de snakket om. Et drømmescenario med «den lærende kommunen», med faglig dyktige, imøtekommende og nyskapende mennesker, og der livskvalitet for innbyggerne var høyeste prioritet, forteller han.

Kortvarig lykke

Bare fire måneder seinere flyttet han sammen med kone og barn til Dyrøy for å realisere drømmen. De kjøpte et lite gårdsbruk ved Dyrøyhamn, og Profeti fikk arbeid i det kommunale foretaket Dyrøyseminaret som leder for programmet «sammen om en bedre kommune».

Konkret skulle han jobbe med å øke den digitale kompetansen blant kommunalt ansatte, og få tatt i bruk digitale verktøy. Men ifølge Profeti kom han nesten ingen vei med sitt digitale framstøt.

– Jeg holdt på i halvannet år, men det skjedde ingenting. I stedet for å lære noe nytt og øke sin kompetanse, kom lederne bare med argumenter for hvorfor de ikke kunne bruke tid på opplegget mitt. Folk produserte gode grunner for at utvikling og innovasjon ikke skulle skje, hevder han.

Flengende kritikk

Til slutt lagde Profeti en rapport med flengende kritikk av dette. Det falt ikke i god jord.

– Det ble krise fordi jeg pekte på at ledelseskulturen i Dyrøy er feil. Man er meget opptatt av markedsføring utad, men det er bare på papiret det er fantastisk. I Dyrøy skyver man vekk alle konfrontasjoner og uenighet, og man skal ikke si noe galt om Dyrøy. Du må ikke peke på noe som er feil, for da peker du på personer. Det som skjer er det motsatte av læring, sier han.

Nå har Profeti ikke fått ny årskontrakt etter at den forrige gikk ut ved nyttår, angivelig på grunn av økonomiske årsaker i det kommunale foretaket. Han er tilbudt 20 prosent jobb, men dette har han takket nei til. I stedet ønsker han å selge gården og komme seg vekk så fort som mulig.

– Jeg har sett det reelle ansiktet til Dyrøy, og vil ikke at mine barn skal vokse opp her.

I teksten han har skrevet i forbindelse med salget av gården, lyder den bitre avskjeden med Dyrøy slik: «Vi kjøpte i 2011 fordi vi trodde det var drømmestedet. I dag er vi så skuffet at tanken på at det skal stå Dyrøy i fødselsattesten til vårt fjerde barn er irriterende.»

Tar kritikken på alvor

Ordfører og styreleder i Dyrøyseminaret, Randi Lillegård, sier det er veldig trist og beklagelig at Italo Profeti opplever det på den måten han gjør.

– Men det er viktig å presisere at det er Dyrøy kommune som organisasjon han kritiserer, og ikke Dyrøy som samfunn. Det er samarbeidet med ledelsen i kommunen han er misfornøyd med. Dette skal vi ta på alvor, selv om vi kan være uenig, og lytte til det konstruktive i kritikken. Vi har en visjon om å være “den lærende kommunen” til beste for innbyggerne, og da må vi hele tiden utvikle oss og bli bedre.