Universitetet i Nordland arrangerer nå konferansen Arcic Dialogue (arktisk dialog).

Så langt har det kommet mange friske meldinger i den arktiske dialogen.

an.no melder at statssekretær Ingvild Næss Stub i UD gikk til kraftig angrep på Russland fra talerstolen.

Næss Stub gjorde det klinkende klart at Norge støtter Ukraina, og fordømmer Russlands fremgangsmåte på Krim-halvøya.

Samtidig henvendte hun seg direkte til russiske og ukrainske studenter i salen.

- Dere er beviset på at det er mulig å ha dialog og samarbeid slo hun fast.

Presidenten reagerte

Statssekretær Næss Stub fikk også høre det av den islandske presidenten Olafur Ragnar Grimsson som deltar på konferansen.

Han mente det var upassende å bruke en dialogkonferanse til å fordømme et av de store arktiske landene.

- Det trenger ikke ta oss mer enn en time å ødelegge det arktiske samarbeidet, sa Grimsson fra talerstolen.

Videre pekte han på at det står mye på spill i en situasjon som denne.

- Den modellen de arktiske landene har skapt sammen de siste tjue årene, er den eneste modellen med suksess når det gjelder samarbeid mellom nasjoner i nord siden slutten på den kalde krigen. Derfor skal man være veldig forsiktig med måten man bringer de enkelte lands konflikter inn i denne typen dialog, sa Grimsson.

Å skape splid mellom nasjonene mens den tilspissede situasjonen ennå er i en tidlig fase, advarte han også mot.

- Vi skal være veldig forsiktige med å splitte det arktiske samarbeidet i grupper. Det tjener ingen hensikt. Jeg er villig til å snakke om situasjonen i hvilket som helst annet forum, men ikke her,sa han videre.

Fylkesrådsleder i Nordland, Thomas Norvoll, støttet også Grimssons påpakning til statssekretæren.

Kritiske russiske studenter

Student Olga Sorvanova fra Arkangelsk likte statssekretærens fordømmelse svært dårlig

Hun reagerer på at statssekretæren bruker konferansen til å fordømme Russland med mange russiske studenter til stede.

- Feil sted og tid, mener Sorvanova som sier hun ikke kunne gjøre annet enn å si fra.

- Mitt engasjement ikke er en støtte til Putin, men fordi det i salen sitter mange russere som ikke er del av konflikten. Dette var bare en fordømmelse og ingen dialog, sier hun.

Sorvanova er opptatt av at konflikten på Krim og i Ukraina har flere sider. Hun peker på at Ukraina er et svært delt land, og at konflikten ikke startet med russisk aggresjon, men som en intern konflikt i Ukraina med demonstrasjoner i Kiev.

- Svært forståelig at hun sa i fra. Det sier Mikhail Noskov er russisk generalkonsul i Kirkenes. Han innledet sitt foredrag med å rose Olga Sorvanova med å si at hennes tale til salen under Arctic Dialogue var svært forståelig, og ikke minst følelsesladet.

Generalkonsulen gikk ikke nærmere inn på situasjonen i Ukraina.

Måtte bringes på bane

Statssekretæren sa i sitt svar til kritikken fra presidenten, at situasjonen måtte bringes på banen.

- Denne situasjonen er for alvorlig og dramatisk til at den ikke skal nevnes på en konferanse som denne. Det er Norges standpunkt, sammen med våre allierte og EU og NATO, at det her er snakk om et brudd på folkeretten, sa Næss Stub.

an.no oppdaterer saken