Innfører fritt skolevalg

LITE SKOLESHOPPING: Rektor Jill Solheim-Nilsen ved Gyllenborg skole tror de fleste foreldre foretrekker at barna går på den nærmeste skolen.

LITE SKOLESHOPPING: Rektor Jill Solheim-Nilsen ved Gyllenborg skole tror de fleste foreldre foretrekker at barna går på den nærmeste skolen. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Nå kan du velge selv. Debatt: Bør foreldre selv kunne velge hvilken skole barna skal gå på?

DEL

Torsdag vedtok Byrådet å legge til rette for fritt skolevalg i kommunen.

– Dette gir foreldrene og elevene retten til selv å velge skole. Vi vil ikke ha det slik det har vært, at det er politikerne som sitter og detaljstyrer hvilken skole hver enkelt elev skal gå på, sier byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn (H).

Opplæringsloven gir i dag hver elev rett til å gå på den skolen som er nærmest bostedet, men åpner også opp for at man kan søke om å gå på en annen skole.

– Nå vil vi legge til rette for at dette kan gjennomføres i Tromsø. Vi har vedtatt at det skal være rett til fritt skolevalg fra 1. august i år, sier Amdal Fyhn.

Forskrifter

For å kunne iverksette dette må det imidlertid legges til rette praktisk.

– Vi nedsetter et utvalg som skal utarbeide forskrifter, se på prosedyren for søknadsprosessen, tilrettelegge transport etc., sier Amdal Fyhn.

I dette utvalget skal det sitte representanter for Byrådet, for skolelederne og fra arbeidstakerorganisasjonene.

Den politiske behandlingen av saken fortsetter med komitébehandling i neste uke.

Aps gruppeleder Kristin Røymo frykter effekten av vedtaket som de borgerlige nå har gjort.

– Dette er ikke et tiltak som vil gi oss en bedre skole i Tromsø. Dette hever ikke kvaliteten i skolen. Derimot vil det – når tiltaket blir kombinert med rangering av skolene – kunne få store, negative konsekvenser for de skolene som scorer lavt i rangeringen, mener Røymo.

Tror på lite skoleshopping

Rektor Jill Solheim-Nilsen ved Gyllenborg skole tror ikke det blir så mye skoleshopping selv om byrådet nå var vedtatt fritt skolevalg.

– Jeg tror de fleste foreldre vil at barna deres skal gå på skole i sitt eget nærmiljø. Jeg ville synes det var rart hvis mange foreldre skulle velge å dra ungene ut av sitt eget nærmiljø, og busse dem lange veger til et nytt og ukjent miljø, sier Solheim-Nilsen.

Tromsø har heller ikke bydeler, slik som Oslo, hvor veldig mange fremmedkulturelle er samlet på ett sted.

– Hvis noen foreldre skulle velge en annen skole enn nærmiljøskolen for barna sine, tror jeg det vil være ut fra pedagogiske hensyn, om skolen har klasseromsundervisning eller baseundervisning. Noen foretrekker baseskoler, andre foretrekker skoler med klasserom, sier Solheim-Nilsen.

Artikkeltags