Vestvågøys største skole, Leknes skole, innfører bikiniforbud i svømmetimene for alle klassetrinn fra uke 10, skriver Lofotposten.

– Vi vil gå ut med beskjed til alle foreldrene om dette. Saken har vært til behandling i Samarbeidsutvalget ved skolen, og de har sluttet seg til dette, sier rektor Bernt Kristoffersen.

Saken har vært diskutert blant elevrepresentanter og i klassene.

– Hovedhensikten er å redusere uheldig fokus på kropp. Sosiallæreren ved skolen har hatt flere jenter innom som har gitt uttrykk for at de synes kroppsfokuset er ubehagelig, sier han.

– Ikke egnet til aktiviteter

Ifølge brevet som skal sendes ut til de foresatte, vegrer mange jenter seg for å delta i svømmetimene. «Dette med bruk av bikini – og for en del jenter bruk av svært små og utfordrende bikinier – (skaper) et meget uheldig fokus på kropp og kroppsideal», heter det i brevet som Lofotposten har fått tilgang til. Skolen argumenterer også med at bikini ikke er egnet til aktiviteter som stuping, hopping, livredning og ballspill.

– Dessuten tar det lengre tid å kle på seg bikini enn badedrakt, noe som går på bekostning av undervisningstiden, sier Kristoffersen.

– Er dette egentlig vikarierende argumenter for å ta hensyn til barn og unge med ikke-vestlig bakgrunn?

– Nei, overhodet ikke. Det har ikke vært en del av diskusjonen, sier Kristoffersen.

Støtter forbudet

Også Fygle skole, som har elever fra 1. til 7. klasse, har diskutert bruk av bikini, men har foreløpig ikke innført forbud. Lofothallen AS, som driver svømmehallen, støtter Leknes skole i forbudet, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Svolvær skole har foreløpig ikke forbud.

– Jeg har ikke hørt at det har vært noen diskusjon om dette. Men det blir nok det nå, sier rektor Karl-Inge Borgen.