Nord-Troms er kjent for høy arbeidsledighet. Ved utgangen av juli var 5,5 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. På Skjervøy var ledigheten nesten sju prosent, mot 4,2 i Troms og 4,1 i Norge som helhet. Men det er like fult håpløst vanskelig å skaffe medarbeidere til Hotell Maritim på Skjervøy.

Hovedkonkurrent

– Jeg skulle ikke tro at det var stor arbeidsledighet slik som vi strever for å få tak i folk. Det er nesten sånn at jeg mistenker enkelte for å ikke gidde å jobbe, sier hotelldirektør Mona Jørgensen som har siktet seg ut en hovedkonkurrent i jakta etter arbeidskraft.

– Trygdeytelsene er nok de vi konkurrerer hardest mot, mener hun.

Frir til utlendinger

I hele sommer har Jørgensen søkt etter medarbeidere, hovedsakelig ufaglærte servitører og annet hotellpersonell. Hun har annonsert gjennom både Aetat og lokal TV, men responen har sålangt uteblitt. Nå ser hun seg nødt til å søke mot utlandet for å finne folk som vil arbeide.

— Like over sommeren vil jeg søke etter medarbeidere gjennom arbeidsmarkedsetaten i Sverige og Danmark. Men det kan også hende at jeg annonserer etter folk i andre europeiske land, forteller hun.

Følger tariffen

Jørgensen forteller at hotellet følger tariffavtalen, men at de fortrinnsvis er ute etter midlertidig ansatte. Hun tror at det kanskje kan skremme noen fra å søke jobb hos dem.

— Jeg mener likevel at midlertidig arbeid er bedre enn ingen jobb. En slik kontrakt gir dessuten arbeidstakerne de samme rettighetene som fast ansatte bortsett fra oppsigelsesvern. Og en midlertidig jobb kan jo ende opp i både fast stilling eller lengre vikariat, sier hun.

Familien trår til

Under Skjervøydagene har det vært spesielt hektisk på et fullbooket hotell. De mellom åtte og ti ansatte står på fra tidlig til sent. Direktør Jørgensen bistår selv i alt fra matservering til romvask, men også familie og venner trår til for å hjelpe.

– Det er takket være velvilje fra dem at vi har fått hjulene til å gå rundt, sier hun og forteller at på lørdagskvelden må mann og svoger trå til i baren.

- De har ingen erfaring fra barjobb, men jeg satser på at de klarer det, sier hun og smiler.

Men når Skjervøydagan er over, begynner hverdagen og igjen strevet med å fylle vaktplanen.

– Jeg har ikke anelse på hvordan vaktplanen vil se ut fremover. Jeg vet faktisk ikke hvordan den ser ut for neste uke engang, sukker hun.