Operasjonsleder Trond Amundsen i Troms politidistrikt melder i halv ettida søndag ettermiddag at politiet ikke vil anbefale noen evakuering av de rasutsatte stedene i politidistriktet.

«Troms politidistrikt følger NGI sin vurdering og ønsker ikke på dette tidspunkt å anbefale avakuering. Politiet understreker kommunens selvstendige ansvar for innbyggernes sikkerhet ut fra sin lokalkjennskap. Innbyggere som selv føler utrygghet i forhold til skredfare, kan selvsagt på eget initativ flytte», grunngir Amundsen i en pressemelding.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) opererer fortsatt med faregrad 4 fram til neste vurdering mandag morgen klokka 09.00. Med andre ord er snøskredfaren stor også det neste døgnet.

Værvarselet som viser noe vind og nedbør gjør situasjonen fortsatt ustabil.

– Dette fører til at det stedvis fortsatt er stor skredfare, og temperaturstigningen mot natta vil gjøre snødekket noe mer ustabilt, skriver NGI.

De informerer om at det er registrert et skred nylig i Oldervik.

NGI peker på at flere kriterier ligger til grunn for skredvarslet: vind på Kjølen og Njunis over 20 sekundmeter, 50-60 centimeter snø de siste tre døgnene for Lyngseidet, Breivikeidet, Langfjordbotn og Sørtverrfjord. Arnøyhamn har fått noe mindre snø, med 24 centimeter siste døgn og 33 centimeter siste tre døgn.

NGI anbefaler folk om å følge nøye med på hvor snøen legger seg, og observere mulige skred i nærområdene.