I et åpent brev stiller Fiskekjøpernes Forening tre spørsmål til Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. I brevet ber de om at fiskeriministeren besvarer spørsmålene uten at hun «pakker svaret inn i taktisk politikerprat eller byråkratisk ull».

Les også: Regjeringspolitikere smetter unna fiskeindustrien.
Les også: - Helga er feig

Stiller ikke opp for næringa

«Seismikkaktiviteten på fiskefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har i år som i

fjor skapt konflikter mellom fiskeriinteresser og oljenæringa. I denne situasjonen, hvor

Oljedirektoratet representerer petroleumsinteressene, hadde vi ventet at så vel

Fiskeridepartementet som fiskeriministeren stilte opp for den næringa som dere har

ansvar for. Det er med stor beklagelse at vi ser at så ikke skjer», skriver Fiskekjøpernes Forening i brevet.

De skriver videre: «Fiskekjøpere i området kan dokumentere tap som følge av seismikkaktiviteten – ikke

minst fordi OD har betalt fiskere for å la være å fiske?. Fiskerne er kjøpt fri».

De tre spørsmålene

– Mener du at produksjon av fisk er en del av fiskerinæringa?

– Mener du at de små og mellomstore fiskeribedriftene er en viktig faktor både for

bosetting og for arbeids- og leveringsvilkårene for den minste kystflåten?

– I fall du svarer ja på disse to spørsmålene, hvorfor går ikke du og ditt departement i

bresjen for å sørge for at også denne del av næringa får sin legitime erstatning?

Tøff kritikk

Fiskekjøpernes Forening viser til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet i mai 2008. Her lovet departementet å vurdere erstatning for fiskeindustrien dersom den kunne påvise tap som følge av seismikkskytingen.

Fiskekjøpernes Forening mener tapene er behørig dokumentert, men at departementet nå ikke vil vurdere å endre erstatningsreglene.

«Vi har heller ikke sett at verken du eller ditt departement har gjort noe for å få åpnet for erstatning til fiskebrukene – som svært mange lokalsamfunn i området er bygget opp omkring. Det er nesten slik at vi mistenker at dere ser dette som en sjanse til å få bort mange av de små og mellomstore fiskekjøperne, slik at de store kan overta og sentralisere produksjonen. Strukturendring uten statlig inngripen», skriver organisasjonen i pressemeldingen.