Tolv år etter at den «nye» terminalen på Tromsø Lufthavn åpnet, fremstår den som ny igjen etter en omfattende ansiktsløftning.

– Vi er stolt og har fått en lysere og mer åpen terminal, sier lufthavnsjef Hans Børre Joakimsen.

Rundt 20 millioner kroner har ombyggingen i avgangsterminalen kostet. For den summen er cafeen totalt bygget om og er blitt mye større.

I tillegg er det kommet blant annet en stor og fyldig bokhandel. I tillegg er kiosken utvidet betraktelig.

– Med den omfattende ombyggingen vi har hatt nå, virker hele terminalen større, sier han.

Ny sikkerhetskontroll

Det publikum også vil merke, er at sikkerhetskontrollen er bygget om. Det betyr at kapasiteten blir fordoblet.

– Sikkerhetskontrollen skulle vært ferdig til nå, men er forsinket. Men om rundt to uker skal den være operativ og da vil folk merke at det går mye raskere enn tidligere, sier Joakimsen.

400 meter lengre bane

Under en markering på flyplassen tirsdag, presiserte konserndirektør i Sparebanken Nord-Norge, Liv B. Ulriksen, hvor viktig det er for næringslivet i hele landsdelen at det er en operativ og moderne flyplass i Tromsø.

– Det gjelder for næringslivet, både på land og til havs. I tillegg er det viktig for folk som bor i regionen samt folk som kommer på besøk hit.

Lufthavnsjefen er enig og supplerer: – På sikt håper vi også å kunne utvide rullebanen for å ta imot større fly, sier Joakimsen

Han sier at dersom rullebanen forlenges med mellom 300 – 400 meter, vil man jevnlig kunne ta imot fly på størrelse med direkteflygingen som kom fra Japan til Tromsø sist lørdag.