Prosessen rundt mineralloven i ferd med å utvikles til en skandale!

Norske Samers Riksforbund (NSR) reagerer kraftig på signalene fra Regjeringen om at de likevel ikke vil gå inn for et eget urfolksvederlag i den nye mineralloven. Sammen med nektingsrett for Sametinget, har dette vært et av Sametingets hovedkrav i konsultasjonene med Regjeringen. Det har imidlertid vært stopp i disse konsultasjonene det siste halvåret, skriver NSR i en pressemelding. Nå krever NSR at konsultasjonene må gjenopptas øyeblikkelig!

Skandale

- Hele prosessen er i ferd med å utvikles til en skandale. Regjeringen unnlater å føre konsultasjoner med Sametinget i saken, slik de er forpliktet til gjennom folkeretten og gjennom avtalen om konsultasjoner mellom Sametinget og Regjeringen. Både Regjeringen og Sametingspresident Egil Olli har derimot gjennom media frontet sine posisjoner. For meg begynner dette å lukte av avtalt spill mellom partikollegaer, sier parlamentarisk leder i NSR, Aili Keskitalo, i pressemeldingen.

Bevisst politisk spill

NSR advarer mot en ny minerallov der hverken nektingsrett eller urfolksvederlag er med.

– Er Sametingspresidenten ført bak lyset, eller foregår det et bevisst politisk spill? Jeg vil nå be presidenten om å innkalle gruppelederne på Sametinget til et hastemøte for å informere oss om utviklingen i denne særdeles viktige saken, uttaler Keskitalo i pressemeldingen.

Det var under årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti 08.03.08 at Fiskeriminister og nestleder i Ap, Helga Pedersen, kunngjorde at Regjeringen ikke vil gå inn for en urfolksavgift.