Høysesong for barneulykker

Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Det går mot høysesong for barneulykker. – Vi ser en markant økning i brudd- og hodeskader nå på forsommeren, sier Ingrid Holm Svendsen i TrygVesta.

DEL

Selv om Norge er ett av verdens sikreste land for barn å vokse opp i, dør hvert år mer enn 100 norske barn i ulykker, og et mye høyere antall skades.

- Vi venter et rush av ulykker innenfor de aktivitetene som vær- og sesongforandring drar med seg, som sykkel-, skateboard og lekeulykker, sier informasjonssjef Ingrid Holm Svendsen i TrygVesta. Forsikringsselskapet ser en klar skadetopp i mai og juni hvert år.

130 000 til lege

Hvert år behandles 130 000 barn for skade hos lege. Av disse blir 11 000 lagt inn på sykehus, skriver an.no.

- Norge ligger på ulykkestoppen blant de nordiske landene når det gjelder barneulykker, og antallet hjemmeulykker, særlig blant de minste barna, er økende, sier Holm Svendsen. Hvert år skjer det mer enn 6000 ulykker på lekeplasser. Mange av skadene er knyttet til fall fra husker og klatrestativer.

Ulykker i hjem og fritid koster samfunnet årlig 167 milliarder kroner. Det er seks ganger mer enn trafikkulykker, som koster noe under 26 milliarder, viser tall fra TØI.

Hjemmeulykker

TrygVesta anslår at mer enn halvparten av alle dødsulykker i Norge skjer i hjemmet. Trolig omkommer så mange som 1000 mennesker i hjemmeulykker hvert år.

Blant to- og treåringer skyldes hvert år to til tre dødsfall brannulykker i hjemmet. Hjemmeulykker i forbindelse med fall, forgiftning, kveling, elektrisk ledning/apparat og drukning fører årlig til fire dødsfall, ifølge SSB.

- Blant barn opp til tre år er skader oppstått i trapp og på badegulv de vanligste, mens de alvorligste er relatert til trapper, medisiner og løsemidler. Når det gjelder barn fra tre til fjorten år, er trafikkulykker, drukning, kvelning, fall og forbrenning de viktigste dødsårsakene, sier Holm Svendsen.

Fire av ti barn skades

Basert på tall fra Personskaderegisteret ved Statens institutt for folkehelse ble det beregnet at i gjennomsnitt 32 prosent av jentene og 42 prosent av guttene blir skadet i hjemmeulykker på en slik måte at de blir brakt til sykehus eller legevakt i løpet av de seks første leveårene.

- Vindussikring, røykvarsler og sikring av pakninger med farlige stoffer er eksempler på tiltak som har ført til færre hjemmeulykker blant barn, opplyser Holm Svendsen.

Undersøkelser har vist at forbrennings- og forgiftningsulykkene kan reduseres med nærmere 90 prosent gjennom forebyggende tiltak.

Artikkeltags