Han er best kjent som «Bønna» i Honningsvåg, Bjørn Magne Solvik, som er en aktiv debattant i lokalmiljøet.

Denne uken har han trolig provosert mange ved å forsvare kjøp av sex. I en artikkel på nettstedet liberaleren.no skriver «Bønna» at det vil være tragisk om det blir forbudt å kjøpe tjenester hos prostituerte.

– Friheten til å gjøre hva man vil med egen kropp er viktig. Vil noen selge sex mot betaling må de få lov til å gjøre det. Jeg presiserer at sex-salget må være av egen fri vilje, sier Bjørn Magne Solvik (Bønna) til Finnmark Dagblad.

Reagerer på kriminalisering

Solvik går imot et lovverk der sex-kjøp skal bli forbudt. Og han er overrasket over forslaget som kommer fra Trondheim høyre.

– I Sverige har man kriminalisert prostitusjon og kjøp av sex. Det er ikke blitt bedre av den grunn. Nå skjer det bare inn i det dype mørket der kontrollen er enda vanskeligere, sier han.

Og det kan ifølge Solvik fører til enda mer menneskehandel.

– Jeg tror det blir vanskeligere å ha en god oversikt og kontroll om vi får en kriminalisering av kjøp og salg av sex, sier han.

Forbud er krenkende

Solvik mener at et slikt forbud vil krenke menneskets rett til å bestemme over sin egen kropp. I artikkelen peker han på at den eneste ekte humane og feministiske politikk når det gjelder kjøp og salg av sex, er å la folk få bestemme selv.

– Forbud mot kjøp av prostituerte er så håpløst at jeg har vanskelig for å finne ord. Det har alltid foregått, det vil alltid fortsette og et forbud vil være nok en ubrukelig lov som går mot alt vi kjenner av menneskelig natur.

Fronter ikke

Selv om hans utspill virker som en fronting av sex-kjøp er ikke Solvik enig i det.

– Nei. Dette dreier seg om frihet. Mennesker må få lov til å gjøre hva de vil med egen kropp. Hvis noen vil gjøre frivillige avtaler om sex mot betaling må de få lov til det. For oss liberalister er slik frihet eller rett helt soleklar. Det er liv eller død for oss, sier han.

Mangt ender med sex

– Ville du kjøpt sex selv?

– Det er et hypotetisk spørsmål som det er vanskelig å svare på. Det jeg kan si er at veldig mange i Norge kjøper drinker, mat og spanderer utekvelder på en annen person. Mange ganger ender det med sex. Det er ikke penger direkte inne i bildet, men ganske likt. Skal det også være ulovlig? spør Solvik.

– Enn om en av dine nærmeste

solgte sex?

– Jeg ville forsvart det ut fra retten til bestemme over egen kropp, sier han.