Fiskarlagene i Troms og Finnmark er blitt ett. Nå føler de at de står sterkere.

– Nå er vi et stort lag med 1400 medlemmer, om alle tramper i takt blir det mye lyd. Nå forventer vi å bli hørt i større grad, sier rådgiver i tidligere Troms Fiskarfylking, Charles Aas.

Mandag dannet de Fiskarlaget Nord sammen med Finnmark Fiskarlag.

Større slagkraft

– Den aller største fordelen er nok at vi får bedre økonomi, og større slagkraft. Bedre økonomi gir oss også mulighet til å jobbe mer ute blant medlemmene, sier Aas.

Han tror sammenslåingen gjør at fiskarlaget kan være mer til stede og hjelpe medlemmene når de ber om det. Han ser ingen ulemper med å slå de to lagene sammen, men kan forstå at det føles langt fra Kirkenes og til den felles administrasjonen som nå skal være i Tromsø.

Snudde i siste liten

Troms Fiskarfylking vedtok sammenslåing med Finnmark Fiskarlag allerede i 2005. Saken ble behandlet i Finnmark Fiskarlag i 2006. Da snudde årsmøtet i siste liten, og stemte mot en sammenslåing.

– Informasjonen om hva dette innebar var ikke god nok i 2006. Folk følte nok ikke at de visste godt tilstrekkelig hva dette betydde, sier tidligere leder i nå historiske Finnmark Fiskarlag, Roger Hansen.

Han trekker fram at fiskerinæringene i Finnmark og Troms har mange sammenfallende interesser, har lik driftsform og de fisker i det samme havet.

- Dette er en historisk dag for oss. Dette er ikke bare en strukturendring i organisasjonen, men det gjør den mer slagkraftig, mener leder i Norsk Fiskarlag, Reidar Nilsen som kommer fra Finnmark.

– Stor utfordring

Hans Petter Rasmussen ble valgt til leder i det nye laget. Han mener at det blir en utfordring å få fungere godt, men har stor tro på det.

– Jeg har alltid hatt tro på at dette er det rette å gjøre, sier han.

Han synes det er vanskelig å komme med noen programerklæring på stående fot, men vil jobbe for å hindre situasjonen man hadde i fjor hvor folk ikke fikk levert fisken sin. Han vil også jobbe for at organisasjonen blir hørt i større grad enn han mener de to fiskarlagene har blitt fram til nå.

Følg nordlys på twitter og facebook.

Følg journalist Andrea Hegdahl Tiltnes på twitter.